web analytics
Breaking News
1789 de străini pe teritoriul Argeşului!

1789 de străini pe teritoriul Argeşului!

În cursul anului 2017, poliţiştii Inspectoratului General pentru Imigrări –Serviciul pentru Imigrări al judeţului Argeş au asigurat managementul şederii în România pentru 1789 de persoane, dintre care 823 din state terţe şi 966 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistaţi 36 de străini în situaţii ilegale şi emise 22 de decizii de returnare. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 98 de sancţiuni contravenţionale în valoare de aproape 17.000 de lei.

În ceea ce priveşte şederea/rezidenţa pe teritoriul României, în anul 2017, poliţiştii din cadrul Serviciului pentru Imigrări al judeţului Argeş au asigurat managementul şederii, pe raza judeţului, pentru 1789 de persoane, dintre care 823 de străini din state terţe, cei mai mulţi din Republica Turcia, Republica Moldova şi Albania şi 966 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Franţa şi Italia.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), educaţie, angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 31 de  invitaţii depuse pentru străini din Bangladesh, China, Egipt, India, Indonezia, Iordania, Irak, Pakistan, Liban, Tunisia şi Uzbekistan.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere şi au fost emise 635 de permise de şedere, dintre care 582  pentru şedere temporară şi 53 pentru şedere pe termen lung. Au fost eliberate 235 de certificate de înregistrare şi 13 cărţi de rezidenţă permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 377 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 266 de  avize de angajare/detașare pentru lucrători permanenţi, detaşaţi, înalt calificaţi, ICT şi sezonieri.

Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă, au fost organizate 87 de acţiuni şi controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 36 de străini în situaţii ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 22 de decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României. De asemenea, pentru 3 persoane a fost aplicată măsura de nepermitere a intrării în ţară pentru perioade cuprinse între 3, respectiv 6 luni.

Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 98 de sancţiuni contravenţionale în valoare de aproape 17.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată., OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

 

About The Author

Related posts