3.743 fermieri din zona montană au primit finanțare prin FEADR

3.743 fermieri din zona montană au primit finanțare prin FEADR

7,5 miliarde de euro din fonduri europene pentru agricultura românească în 2017 și 2018, dublu față de totalul sumelor încasate de la UE în 9 ani, 2007-2016.

Dacă în 2017 s-au efectuat plăți de 3,33 miliarde euro din fonduri europene destinate agriculturii, iar în 2018 de peste 3 miliarde euro, pentru anul 2019 ținta de absorbție este de 3 miliarde euro.

Proiectele finanțate din FEADR in perioada 01.01.2017 -07.03.2019 au vizat:

– 153 fermieri, din care 3.743 fermieri din zona montană,
– 293 IMM-uri non-agricole,
– 557 exploatații agricole comerciale, din care 387 de exploatații pomicole,
– 263 unități de procesare, din care 13 în sectorul pomicol,
– 580 km drumuri agricole vizate de proiectele finanțate (sM4.3),
– 649 ha suprafață modernizată şi reabilitată vizată de proiectele de irigații (sM4.3),
– 143 proiecte irigații (sM4.3),
– 678.957 locuitori vizați de proiectele de investiții în crearea și modernizarea ,infrastructurii de bază la scara mică (sM7.2),
– 590.785 locuitori vizați de proiectele de investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural (sM7.6),
– 185 km drumuri comunale modernizate/nou construite (sM7.2),
– 473 km rețea alimentare cu apă (sM7.2),
– 417 km rețea canalizare (sM7.2),
– 568 tineri fermieri sprijiniți (sM6.1), din care 1.606 tineri fermieri din zona montană.

Sursa: online.psd.ro

About The Author

Related posts