32 de profesori s-au retras din cadrul examenului național de definitivare în învățământ
32 de profesori s-au retras din cadrul examenului național de definitivare în învățământ

32 de profesori s-au retras din cadrul examenului național de definitivare în învățământ

Miercuri, 22 iulie, s-a desfășurat proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020.

La examen s-au înscris 159 de candidați iar 9 dintre aceștia au renunțat la susținerea probei, înainte de examen. 12 au absentat. Conform metodologiei de concurs, care permite acest lucru, 11 candidați s-au retras din motive personale. În total, au fost transmise spre centrele de evaluare 127 de teze. Nu au fost candidați eliminați. Nu s-au înregistrat cazuri de candidați cu temperatura peste 37.3 grade Celsius.

Primele rezultate vor fi comunicate în data de 29 iulie. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 29 iulie, după afișarea rezultatelor, și pe 30 iulie, până la ora 12.00.  Rezultatele finale se afișează în data de 4 august 2020.

Subiectele și baremele de corectare au fost publicate astăzi, 22 iulie, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 16.00. De asemenea, acestea au fost afișate și la avizierele centrelor de examen.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

About The Author

Related posts