4 locuinţe protejate şi centru de zi la Ciofrângeni

4 locuinţe protejate şi centru de zi la Ciofrângeni

Vineri, 31 mai 2019, în Sala de festivități a Primăriei Ciofrângeni, a avut loc conferința de lansare a proiectului ,,Complex de 4 Locuinţe protejate şi Centru de zi, Comuna Ciofrângeni, Judeţul Argeş”. Proiectul este implementat de Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, în calitate de beneficiar, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Județean Argeș. La conferință au fost prezenți președintele Consiliului Județean Argeș – Dan Manu, Florin – Dorin Panțeru – primar comuna Ciofrângeni, Doru Slătineanu – primar comuna Tigveni, Adrian Macovei – director general D.G.A.S.P.C. Argeș, Adela Gogoașe – director general adjunct D.G.A.S.C. Argeș.

Proiectul ,,Complex de 4 Locuinţe protejate şi Centru de zi, Comuna Ciofrângeni, Judeţul Argeş” – este cel de-al patrulea, de acest gen, accesat de DGASPC Argeș. Astfel de locuințe protejate și centre de zi vor mai fi construite și în comunele Tigveni și Băbana.

Tocmai de aceea, cu această ocazie, președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, a punctat faptul că, pe lângă rezidenții locuințelor protejate, beneficiare vor fi și persoanele cu nevoi speciale aflate în familii, din aceste zone, care vor beneficia astfel de servicii medicale, de la kinetoterapie până la logopedie.

Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, a obţinut finanţare nerambursabilă prin Programului Operational Regional 2014-2020, pentru, Proiectul ,,Complex de 4 Locuinţe protejate şi
Centru de zi , Comuna Ciofrângeni, Judeţul Argeş”.

Programul Operaţional Regional este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.
Conform Contractului de finanţare, perioada de implementare a proiectului este cuprinsă în intervalul 01.06.2017-31.05.2022.

Bugetul Proiectului

Valoarea totală a proiectului – 5.692.228,73 lei
Valoarea totală eligibilă – 4.216.710,00 lei din care:
 4.132.375,80- finanțare nerambursabilă (3.584.203,50 lei, finanțare
nerambursabilă din FEDR (85%) şi 548.172,30 lei, finanțare finanțare nerambursabilădin bugetul național (13%);
 84.334,20 lei, cofinanțare din bugetul Consiliului Județean Argeș (2%).

Valoarea totală neeligibilă este de 1.475.518,73 lei.

Proiectul face parte dintr-o iniţiativă mai complexă de la nivelul Judeţului Argeş prevăzută în “Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Judeţului Argeş, pentru perioada 2014-2020”, care
urmăreşte abordarea unor soluţii de reformă, la nivelul serviciilor sociale judeţene, iar asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020, constituie o oportunitate pentru implementarea obiectivelor şi măsurilor prevăzute de aceasta.

Obiectivul general

Dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate în scopul creșterii calității vieții persoanelor cu dizabilități prin asigurarea unor condiții
decente de viață într-un mediu de tip familial.

Obiectivele specifice

1. Dezvoltarea unui număr de 4 locuinţe protejate în comuna Ciofrângeni pentru 32 de persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională (CITO) Tigveni.
2. Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități prin extindere, reabilitare, modernizare și dotare, în Comuna Ciofrângeni, Judeţul Argeș.

Beneficiari direcți ai proiectului

• 32 de persoane adulte cu dizabilități dezistituționalizate din cadrul (CITO) Tigveni;
• 8 persoane adulte cu dizabilități neinstituționalizate din Comuna Ciofrângeni, care sunt în grija familiei sau trăiesc independent.

Beneficiarii indirecți ai proiectului

– Membrii familiilor persoanelor cu dizabilități ;
– Angajaţii celor 4 Locuinţe protejate şi ai Centrului de zi;
– Comunitatea în care se vor înfiinţa serviciile sociale.

Principalele activităţi ce se vor derula în cadrul proiectului:

1.Executarea lucrărilor de construire, reabilitare, modernizare pentru realizarea infrastructurii serviciilorsociale de tip locuinţă protejată şi de tip Centru de zi;
2. Dotarea infrastucturii construite, reabilitate, modernizate cu echipamente şi bunuri necesare acordării catre beneficiari a unor servicii de calitate.
3. Crearea unui site accesibil care va asigura promovarea serviciilor sociale ce se vor acorda în locuinţele protejate şi în Centru de zi.

Rezultate previzionate:

• 4 locuinţe protejate dezvoltate pentru un număr de 32 persoanele cu dizabilităţi (8 persoane / locuinţă protejată) provenite din CITO Tigveni, intrate în procesul de integrare în comunitate, situate în Comuna Ciofrângeni, Judeţul Argeș;
• Un Centru de zi dezvoltat pentru persoanele cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din CITO Tigveni, precum şi persoanele cu dizabilităţi din comunitate, situat în Ciofrângeni, Judeţul Argeș.

După finalizarea proiectului, serviciile sociale, cele mai importante, ce se vor acorda în noua infrastructură sunt:

a) În locuinţele protejate: cazare şi masă; informare şi consiliere; asistenţă medicală; menţinerea si dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; integrare-reintegrare socială, şi în muncă ; socializare.
b) În Centrul de zi: informare; integrare/reintegrare socială; formarea şi dezvoltarea abilitatilor manuale, recuperare/reabilitare funcţională; integrare socială şi socializare; asistenţă socială; consiliere socială; integrare socială/profesională;asistenţă medicală; socializare.

About The Author

Related posts