496 de persoane de la DGRFP Ploieşti (include şi Argeşul) au depus cereri de revendicare a premiului oferit de Loteria Bonurilor Fiscale

496 de persoane de la DGRFP Ploieşti (include şi Argeşul) au depus cereri de revendicare a premiului oferit de Loteria Bonurilor Fiscale

 Un număr de 4.245 de persoane a depus marţi, 14 aprilie, şi miercuri, 15 aprilie (până la ora 10.00), la sediile teritoriale ale administraţiei fiscale cereri de revendicare a premiului oferit de Loteria Bonurilor Fiscale. Iată care este situaţia pe regionale: DGRFP Iaşi – 709 persoane, DGRFP Braşov – 651 persoane, DGRFP Galaţi – 568 persoane, DGRFP Bucureşti – 548 persoane, DGRFP Ploieşti – 496 persoane, DGRFP Cluj – 490 persoane, DGRFP Timişoara – 413 persoane, DGRFP Craiova – 370 persoane.
Loteria Bonurilor Fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani, persoanelor fizice rezidente şi nerezidente în România, deţinătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României.
Loteria Bonurilor Fiscale se organizează lunar şi constă în extragerea aleatorie de numere, astfel:
a) un număr cuprins în intervalul dintre 1şi 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Numărul reprezentând valoarea totală a bonului fiscal rezultă în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 şi 9;
b) un număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care se organizează Loteria Bonurilor Fiscale.
 
Loteria Bonurilor Fiscale poate fi organizată şi ocazional după cum urmează: cu ocazia sărbătorilor legale; în situaţiile în care la extragerile lunare nu există câştigători două luni consecutive; în alte situaţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
La extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii.
Extragerea se realizează în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.
La extragerile ocazionale participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice. Extragerea se realizează după minimum 15 zile de la sfârşitul intervalului calendaristic pentru care se organizează Loteria Bonurilor Fiscale. Rezultatele extragerilor sunt publicate pe site-ul A.N.A.F., www.anaf.ro.
 
 
 
 

About The Author

Related posts