5 posturi vacante la D.G.A.S.P.C Argeș!

5 posturi vacante la D.G.A.S.P.C Argeș!

Se caută inspectori și consilieri! Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Serviciul de Intervenţie în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic, Migraţie, Repatrieri şi Telefonul Copilului;
  • 1 funcţie publică de execuţie de inspector grad profesional superior;
  • 2 funcţii publice de execuţie de inspector grad profesional asistent;
  • 1 funcţie publică de execuţie de inspector grad profesional debutant.
 • Biroul Juridic, Contencios:
  •  1 funcţie publică dc execuţie de consilier juridic debutant.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector grad profesional superior:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale: ramura de ştiinţă – psihologie şi ştiinţe comportamentale; domeniul de licenţă – psihologie, specializarea psihologie sau studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – sociologie; domeniul de licenţă – asistenţă socială, specializarea asistenţă socială;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
  • permis de conducere categoria B.
 • inspector grad profesional asistent:
  • studii universitare absolvile cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – psihologie şi ştiinţe comportamentale; domeniul de licenţă – psihologie, specializarea psihologie sau studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – sociologie; domeniul de licenţă – asistenţă socială, specializarea asistenţă socială;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;
  • permis de conducere categoria B.
 • inspector grad profesional debutant:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – psihologie şi ştiinţe comportamentale; domeniul de licenţă – psihologie, specializarea psihologie sau studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – sociologie; domeniul de licenţă – asistenţă socială, specializarea asistenţă socială;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul;
  • permis de conducere categoria B.
 • consilier juridic debutant:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental de ierarhizare-ştiinte sociale, ramura de ştiinţă – ştiinţe juridice, domeniul de ierarhizare – drept, domeniul de licenţă – drept, specializarea – drept;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 17 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 20 octombrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș, din Pitești, Calea Drăgășani nr. 8, et. 1, telefon 0248/271.131, 0248/271.220.

About The Author

Related posts