web analytics
Breaking News

5 titluri de ,,Cetățean de Onoare”! Numai după regulament…

5 titluri de ,,Cetățean de Onoare”! Numai după regulament…

De la sfârşitul lunii aprilie, Consiliul Local Câmpulung are un regulament în baza căruia va acorda titlul de „Cetăţean de Onoare”. S-a stabilit ca cererile să se primească până la data de 1 iunie. Candidaturile au fost analizate şi selectate de membrii a două dintre comisiile de specialitate Cultură și Juridic ale Consiliului Local, la dezbaterea cărora poate asista și cel care face propunerea.

În regulament se arată următoarele: „titlul se acordă din iniţiativa: primarului, consilierilor locali (individual sau în grup), persoanelor juridice care desfăşoară activitate în domeniul/domeniile în care s-a afirmat cel propus sau a unui număr de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a municipiului Câmpulung, pe baza unui tabel semnat de către aceştia, care va sta la baza unui proiect de hotărâre promovat de un consilier sau un grup de consilieri locali.”

Categoriile de personalităţi îndreptăţite a fi propuse pentru acordarea titlului sunt: cele a căror activitate profesională, cultural-artistică şi sportivă, a primit recunoaştere naţională sau internaţională; cele care, prin activitatea lor cotidiană, creează, în ţară sau peste hotare, o imagine deosebită a municipiului Câmpulung, având ca rezultate imediate realizarea unor puternice legături economico-sociale sau de altă natură, în beneficiul cetăţenilor comunităţilor respective; cetăţenii români sau străini, care desfăşoară activităţi caritabile deosebite pe teritoriul municipiului Câmpulung, beneficiari ai acestor activităţi fiind: orfanii, bătrânii, copiii abandonaţi sau handicapaţi ori instituţiile care adăpostesc şi îngrijesc aceşti defavorizaţi ai sorţii; foştii deţinuţi politic sau veterani de război care, prin activitatea lor ulterioară, au adus o contribuţie deosebită la realizarea unei imagini pozitive a municipiului Câmpulung în lume şi au contribuit la realizarea unor legături diverse între municipiu şi alte comunităţi.

Nu pot primi titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situaţii: condamnare prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracţiuni contra statului, crime împotriva umanităţii, fapte penale; au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea titlului (în acest caz, propunerea se va face după clarificarea situaţiei juridice).

În cazul în care vă întrebaţi dacă cei desemnaţi în calitate de „Cetăţean de Onoare” au şi beneficii materiale, acestea lipsesc cu desăvârşire. Regulamentul prevede ce avantaje sau drepturi au titularii distincţiei, cărora li se acordă posibilitatea de susţinere a unei alocuţiuni, scrise sau verbale, cu acordul organizatorilor manifestării, în situaţia în care manifestările sau festivităţile fac referire la municipiul Câmpulung. Totodată, pot beneficia de asistenţă medicală gratuită în unităţile sanitare de specialitate finanţate din bugetul local şi pot fi cazaţi gratuit în imobilele cu această destinaţie care aparţin Consiliului Local.

Anuil acesta au fost 5 propuneri pentru titlul de „Cetăţean de Onoare”. Consilierii locali se vor întâlni într-o ședință de îndată, miercuri, 11 iulie de la ora 15.30 pentru a vota dacă rămân propunerile pentru Cristina Chiriac, Ion Dumitrașcu, Oncescu Costin Andrei, Petry Willkrin-Bogdan, Staicu Constantin cel care a reușit să pună la punct regulamentul pentru acordarea acestor titluri.

 

About The Author

Related posts