web analytics
Breaking News

720 de anchete sociale pentru întocmirea dosarelor cu handicap

720 de anchete sociale pentru întocmirea dosarelor cu handicap

Compartimentul Persoane cu Handicap, Persoane Vârstnice și Fond Locativ, al SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CÂMPULUNG, în anul 2017, a avut în componenţă  un  număr de 2 funcţionari publici de execuţie.

Obiectul de activitate al compartimentului constă în prevenirea marginalizării persoanelor vârstnice, asigurarea unor servicii sociale persoanelor cu handicap, gestionarea fondului de locuințe.

În anul 2017, au fost efectuate:

  • 720 anchete sociale pentru întocmirea dosarelor cu handicap;
  • 65 anchete sociale efectuate la solicitarea părinților pentru elevi în cadrul Programului ” Bani de liceu” și burse acordate de Consiliul Județean Argeș;
  • 100 reevaluări trimestriale;
  • 3 dosare adulți instituționalizați;
  • 30 reevaluări, la cererea D.G.A.S.P.C. Argeș, precum și a unităților medico-sociale;
  • 30 planuri de servicii la centre de zi;
  • 20 anchete sociale – C.R.R.P.H Vulturești și C.I.T.O Tigveni;
  • Colaborare cu alte instituții publice ( spitale, instituții de recuperare, centre de zi) în vederea facilitării accesului persoanelor vârstnice și persoanelor cu handicap în instituții specializate;
  • 450 anchete sociale în vederea stabilirii ordinei de priorități pentru repartizarea locuințelor ( sociale, A.N.L, fond locativ);
  • anchete pentru copiii cu cerințe educaționale speciale – 20 copii.

În anul 2017, indemnizațiile pentru persoanele asimilate gradului de handicap ”grav cu asistent personal” care au optat pentru primirea unei indemnizații în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, (r1) – au ajusn la suma de 3.132.399 lei, se arată în raportul de activitate al serviciului pentru anul 2017.

About The Author

Related posts