La prima vizită în Câmpulung, Corneliu Vadim Tudor a compus o poezie despre Muscel!
La prima vizită în Câmpulung, Corneliu Vadim Tudor a compus o poezie despre Muscel!

La prima vizită în Câmpulung, Corneliu Vadim Tudor a compus o poezie despre Muscel!

Cu ocazia primei vizite la Câmpulung, în martie 1984, cazat fiind la cabana de vânătoare a lui Ceauşescu de la Sătic – Valea lui Ivan, sub poalele Carpaţilor, a compus o poezie despre Muscel, pe care o redăm în continuare.

Ţară frumoasă, castrul vieţii mele,
îngăduie-mi de-a pururi să te cînt,
la cumpănă de anotimp şi stele,
zăpada leagă cerul de pămînt.

Tărîm muncit cu sînge şi sudoare,
întinderi sacre, munţii mei măreţi,
prin patimile voastre milenare,
asemenea românilor sînteţi.

Aici e casa patriei române
şi primăvara iese de sub teasc,
la Cîmpulung, Muscelul dă în grîne,
aici aş vrea să mor şi să renasc.

Aici e totul mai presus de fire,
e rodnică sămînţa din bătrîni,
se-ntemeiază ţara în iubire,
iar Dacia şi Roma dau de ştire
că vor trăi de-a pururi prin români!

Nu s-a pierdut nimic, e totul veşnic,
hrisoave sfinte şi peceţi domneşti,
în raza de iubire a unui sfeşnic,
se-nalţă tronul Ţării Româneşti.

Cetate scumpă, porţi voevodale,
locaş al Basarabilor dintîi,
bătute-n stemă pietrele tombale
au stat prin veacuri ţării căpătîi!

Istoria-i aici atît de vie,
iar Neacşu face limbii noastre scut
şi pravile iubirii de moşie,
la Cîmpulung, cu sîngele se scrie
şi ţara se zideşte-n veşnicie
pe casa de Erou Necunoscut.

Tot ce-a rămas din gloria străbună
în chinovar şi aur s-a păstrat
devălmăşia obştei dimpreună
şi jurămîntul judelui, curat.

Corneliu Vadim Tudor a vizitat de trei ori Câmpulung, în anul 1984, 2004 și 2014.

La a doua vizită la Câmpulung, în martie 2004, înainte să candideze la funcţia de preşedinte al României, a strâns în centrul Câmpulungului peste o mie de oameni, care au ţinut să-l vadă în „carne şi oase” pe Corneliu Vadim Tudor. Când a coborât din maşină a fost asaltat de mulţimea care scanda necontenit: „Vadim! Vadim! Vadim!”. A primit flori, a fost îmbrăţişat a fost întâmpinat cu o expoziţie de lucrări realizate de Cenaclul de Arte Plastice „I.D. Negulici”, după care a urmat mesajul său pentru puhoiul de admiratori prezenţi.

În 2014, Corneliu Vadim Tudor a sosit în acorduri de muzică populară răsunând din boxe, însoţit în staful de campanie pentru alegerile europarlamentare şi de fratele său, generalul (r) Marcu Tudor, care a filmat încontinuu acţiunea începută la Mănăstirea „Negru Vodă” şi încheiată 200 de metri mai jos, la sediul PRM.

Primirea din 2014 nu s-a comparat cu cea din 2004, fiind una incomparabil mai „subţire” şi, mai mult ca sigur, sub aşteptările lui Vadim, care, în urmă cu 11 ani a fost întâmpinat de peste o mie de musceleni.

About The Author

Related posts