86 de controale efectuate în două săptămâni de inspectorii de la ITM Argeş

86 de controale efectuate în două săptămâni de inspectorii de la ITM Argeş

În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară activitate fără forme legale, ITM Argeş a efectuat un număr de 86 controale. Astfel, la 38 angajatori au fost depistate ca lucrând fără forme legale de angajare un număr de 31 persoane. În urma acestor controale au fost aplicate 25 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 156.000 lei. La trei angajatori au fost găsite peste 5 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare. În acest caz au fost sesizate organele de cercetare penală conform prevederilor art.264 alin 4 din Codul Muncii, republicat. Cu această ocazie ITM Argeş revine cu informarea privind dezavantajele ce rezultă în urma desfăşurării unei activităţi de către o persoană fără întocmirea de către angajator a formelor legale de angajare astfel: lipsa vechimii în muncă; lipsa siguranţei salariului; lipsa ajutorului de şomaj; lipsa dreptului la pensie; lipsa dreptului de asistenţă medicală gratuită; lipsa concediului medical; lipsa concediului de odihnă, etc. Deficienţele constatate în urma controalelor: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit; neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: restaurante, baruri, cluburi de noapte, transport, construcţii, panificaţie, comerţ. În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 71 controale. Au fost aplicate  un numar de 5 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 21.500 lei. Deficienţele constatate în urma controalelor: lipsă instruire SSM; lipsă control medical periodic; necomunicare eveniment; lipsă echipament individual de protecţie. Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: restaurante, baruri, cluburi de noapte, transport, construcţii, service auto, comerţ. Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face la numărul  de telefon 0248/223.408,  la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro, sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr.11.

 

About The Author

Related posts