web analytics
Breaking News
A apărut un nou formular pentru Declaraţia 112!

A apărut un nou formular pentru Declaraţia 112!

Din 2 februarie este în vigoare Ordinul comun MFP/MMJS/MS nr. 1.209/999/180/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a “Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Actul normativ a fost publicat în Monitorul oficial nr. 101/2018.

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul noului formular 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, precum și anexele nr. 1.1 “Anexa angajator” și nr. 1.2 “Anexa asigurat” care fac parte integrantă din formularul de declaraţie.

Sunt aprobate, de asemenea, nomenclatoarele:

  • “Creanţe fiscale”
  • “Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”
  • “Tip asigurat”
  • “Indicativ condiţii speciale.

Nu mai apare Nomenclatorul “Subvenții/Scutiri/Reduceri”. Continuarea o găsiţi AICI!

Potrivit dispoziţiilor art.18 alin.(1) si (2) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată, în sistemul asigurărilor pentru şomaj sunt asiguraţi, cetăţenii români care sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri în România, în condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari.

Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia, potrivit art. 81 alin.(1) din Codul Fiscal, modificat si completat, să completeze şi să depună Declaraţia D112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor Top of FormasigurateBottom of Form pentru fiecare beneficiar de venit, până la termenul de plată a impozitului, inclusiv.

Având în vedere aceste dispoziţii legale, precum şi cele referitoare la contribuţiile sociale obligatorii, precizăm:

În declaraţia D112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, la secţiunea “ Asigurat în sistemul de asigurări pentru şomaj“,  trebuie selectată (bifat) “1-asigurat”.

Angajatorii care în mod eronat au selectat (bifat) ”2-neasigurat” au obligaţia de a depune declaraţii rectificative în acest sens, pentru a putea fi evidentiaţi corect salariaţii şi pentru a putea fi înregistraţi şi vizualizaţi de către AJOFM-uri.

 

About The Author

Related posts