A crescut confortul în toate spaţiile de cazare ale Penitenciarului Colibaşi!

A crescut confortul în toate spaţiile de cazare ale Penitenciarului Colibaşi!
În data de 20.01.2017, începând cu  orele 12.00, la sediul Centrului Cultural Educativ Mioveni a avut loc prezentarea raportului de activitate a Penitenciarului Mioveni de către directorul, inspector principal de penitenciare, Emanuel Daniel CONEA, eveniment la care au luat parte comisarul șef de penitenciare Laurenția Florentina ȘTEFAN, reprezentat al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Ion GEORGESCU, primar al orașului Mioveni, colaboratori și personalul unității.
În cadrul şedinţei de bilanţ au fost prezentate principalele activităţi derulate pe parcursul anului 2016 de către serviciile şi compartimentele instituţiei, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2017
Se remarcă creşterea substanţială a finanţării pentru activitatea de îmbunătăţire a condiţiilor de detenţie precum şi a celor de muncă pentru personal, pentru creșterea gradului de siguranță pentru personal și unitate. Amintesc doar câteva din achizițiile efectuate și lucrările realizate: 
 Au fost finalizate lucrările de reamenajare a tuturor camerelor de detenţie din cadrul secţiilor de detenţie nr. 1 şi 2.
 Au fost începute lucrările de reamenajare la 15 (cincisprezece) camere de detenţie din cadrul secţiei de detenţie nr. 5. Până în prezent au fost finalizate şi predate în vederea populării 7 (şapte) camere.
 S-au realizat: Lucrări de refacere a acoperişurilor prin acoperirea cu tablă tip ţiglă metalică, montat jgheaburi şi burlane, reparaţii streaşină şi pazie din lemn la clădirile Pavilion Administrativ Comandă şi Pavilion Administrativ Auxiliar.
 Lucrări de refacere a acoperişurilor prin acoperirea cu tablă tip ţiglă metalică, montat jgheaburi şi burlane, vopsitorii streaşină şi pazie la clădirea Secţii detenţie 1 şi 2.
 Lucrări de refacere a acoperişurilor prin acoperirea cu tablă tip ţiglă metalică, montat jgheaburi şi burlane la clădirea Secţie detenţie nr. 5.
 Lucrări de reabilitate termică efectuate prin termoizolarea cu polistiren a pereţilor exteriori ai clădirilor Pavilion Administrativ Comandă, Pavilion Administrativ Auxiliar.
 Lucrări de reabilitate termică efectuate prin termoizolarea cu polistiren a pereţilor exteriori ai clădirii Secţii detenţie 1 şi 2 și secția femei.
 Lucrări de reabilitate termică efectuate prin termoizolarea cu polistiren a pereţilor exteriori şi înlocuirea tâmplăriei exterioare (uşi şi ferestre) la clădirea Brutărie.
 Lucrări de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la toate cabinetele medicale din cadrul unităţii prin montarea de boilere electrice.
 Reparaţii la instalaţiile electrice și  instalaţiile sanitare;
 A crescut confortul termic în toate spaţiile de cazare dar și în spațiile destinate activității personalului;
 Au fost achiziționate 24 stații emisie recepție, 15 detectoare de metale, 56 televizoare, 42 telefoane fixe, 4 video proiectoare, 1 CD player, 1 DVD player, 1 camera foto.
 Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale funcţionarilor publici cu statut special am reușit achiziţionarea următoarelor produse: Autobuz transport interurban de persoane, Sistem protecție valori umane man-down, Sistem control acces, Scaune ergonomice, Servere, Calculatoare, Imprimante, Aparate de aer condiționat, Mobilier birou, Dulapuri metalice, Frigidere, boilere apă caldă, etc.
 Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie ale deţinuţilor s-au achiziţionat următoarele produse: ansambluri paturi metalice, pături, perne ignifuge, cearceafuri, televizoare, mobilier şcolar, diverse articole destinate activităților cultural-educative şi recreative.
 
             În cadrul capitolului „investiţii” în anul 2016 au fost realizate în vederea transmiterii şi aprobării în cadrul Consiliului Tehnico – Economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor:
    lucrări de proiectare prin realizarea studiului geotehnic preliminar şi a expertizei tehnice pentru obiectivul „Modernizare secţii detenţie 3 şi 4 – Penitenciarul Mioveni, Judeţul Argeş”.
    • lucrări de proiectare prin realizarea studiului geotehnic preliminar şi a expertizelor tehnice pentru obiectivul „Ansamblu dormitoare deţinuţi „Gospodăria Agrozootehnică Miceşti – Penitenciarul Mioveni, Judeţul Argeş”.
 
             Toate aceste realizări au fost posibile prin eforturile depuse de întregul personal al unităţii, care a dat dovadă de profesionalism şi responsabilitate.
 
             Și în anul 2017 vor continua demersurile în vederea îmbunătățirii condițiilor de detenție pentru persoanele private de libertate, a condițiilor de muncă pentru funcționarii publici cu statut special, dar şi diversificarea activităţilor educaţionale, psihosociale, de instruire şcolară şi formare profesională care să faciliteze incluziunea socio-profesională a persoanelor condamnate la o pedeapsă privativă de libertate.
 

About The Author

Related posts