A fost scos la concurs postul de director medical de la TBC
A fost scos la concurs postul de director medical de la TBC

A fost scos la concurs postul de director medical de la TBC

Spitalul de Pneumofiziologie Câmpulung, cu sediul în Câmpulung, str. Lascăr Catargiu nr. 38, județul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea următorului post, conform Ordinului nr. 284/2007, completată cu Ordinul nr. 954/2017, funcție specifică comitetului director: denumirea postului – director medical.

Condiții specifice de participare la concurs:

nivelul studiilor – studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului: proba scrisă în data de 25 martie 2021, ora 13.00, la sediul instituției; susținere proiect de specialitate în data de 30 martie 2021, ora 10.00, la sediul instituției; proba interviu în data de 02 aprilie 2021, ora 10.00, la sediul instituției.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 16 martie 2021, la sediul instituției.

Date contact: R.U.N.O.S., telefon 0248/510.150.

About The Author

Related posts