Activități de informare și educație anticorupție în întreaga țară 

Activități de informare și educație anticorupție în întreaga țară 

Activități de informare și educație anticorupție în întreaga țară 

Se împlinesc 15 ani de când, în întreaga lume, Ziua Internațională Anticorupție se sărbătorește la data de 9 Decembrie. Stabilită prin Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei, semnată de România la data de 9 decembrie 2003 şi ratificată prin Legea nr. 365 din 15 septembrie 2004, Convenția este primul tratat cu vocaţie universală în domeniul combaterii corupţiei.

Totodată, declaraţia Primei Conferinţe Anuale şi a Adunării Generale a Asociaţiei Internaţionale a Autorităţilor Anticorupţie, susţinută în octombrie 2006 la Beijing, îndeamnă autorităţile competente să aplice prevederile relevante ale Convenţiei pentru a stabili şi întări sistemul de luptă împotriva corupţiei, precum şi încurajarea statelor semnatare cu privire la celebrarea Zilei Internaţionale Anticorupţie.

În acest context, pentru conștientizarea deopotrivă a personalului Ministerului Afacerilor Interne, cât și a celorlalte categorii de public cu privire la necesitatea adoptării unui comportament integru, Direcția Generală Anticorupție organizează o suită de activități de informare și educație anticorupție, atât în București, cât și în toate județele țării.

Astfel, în București, activitățile au debutat luni, 3 decembrie, cu o întâlnire a reprezentanților unității noastre cu consilierii pentru integritate din structurile Ministerului Afacerilor Interne. Organizat sub denumirea generică Gala integrității cu tema „Consilierul de etică/integritate în instituțiile publice – evoluție, impact și perspective”, în parteneriat cu Primăria Municipiului București, evenimentul este deja unul de tradiție, dat fiind că se află la a treia ediție și are drept scop identificarea celor mai bune mecanisme de implementare a măsurilor anticorupție, astfel încât să conducă la creșterea nivelului de integritate al funcționarilor din instituția pe care o reprezintă.

Evenimentele dedicate Zilei Internaționale Anticorupție au continuat în București, în perioada 4-6 decembrie, cu Conferința ”Etică și Integritate la frontierele României – dialog instituțional internațional”, activitate care a beneficiat de participarea agențiilor anticorupție cu care colaborăm din toate statele vecine, respectiv Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria și Serbia, prilej de consolidare a relațiilor de cooperare și de identificare a celor mai eficiente mecanisme pentru prevenirea și combaterea corupției transfrontaliere.

Astăzi, 7 decembrie a.c., tot în Capitală, se desfășoară evenimentul ”100 de ani de integritate”, organizat de Direcția Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov, cu participarea tinerilor polițiști și jandarmi nou încadrați în structurile M.A.I., în vederea transmiterii unor mesaje bazate pe comportament etic, integru, în spiritul onoarei profesionale și a respectului reciproc.

Activități similare au fost și sunt organizate pe parcursul acestor zile de către serviciile județene anticorupție ale Direcției Generale Anticorupție în toate județele țării.

Printre acestea, menționăm Serviciul Județean Anticorupție Galați care derulează, în perioada 1-10 decembrie a.c., în colaborare cu parteneri locali, evenimentul ”10 (zile) pentru Galați”, constând în activități de creștere a gradului de informare a diferitelor categorii de persoane cu privire la atitudinea și reacția la corupție, precum și de sporire a implicării factorilor instituționali și a societății civile în lupta împotriva corupției. Evenimentele au vizat atât activități educative și artistice cu implicarea unor copii din școli, cluburi sportive și chiar a persoanelor cu dizabilități, cât și activități de informare ale participanților la trafic cu privire la comportamentul integru și instrumentele de sesizare a faptelor de corupție.

Un alt exemplu este Serviciul Judeţean Anticorupţie Mureș, care, în parteneriat cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș, organizează în data de 9 decembrie un concurs de eseuri ”Etica și Integritatea, valori actuale și perspective” adresat studenților și elevilor.

De asemenea, în perioada 03 – 09 decembrie 2018, în sala de conferințe de la parterul Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea, Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea organizează expoziția de pictură/desene ,,9 Decembrie în imagini”, activitate preventiv-educativă de promovare a conduitei active împotriva corupţiei.

Astăzi, Serviciul Județean Anticorupție Constanța, în parteneriat cu Universitatea Ovidius, organizează ediția a III-a a sesiunii de comunicări științifice studențești Etica și integritatea în societatea românească”, constând într-un concurs de eseuri pe teme de integritate la care participă studenți ai universității.

În spiritul aceleiași sărbători, Serviciul Judeţean Anticorupţie Sibiu organizează astăzi, 7 decembrie, un meci demonstrativ de dezbateri pe teme de integritate susținut de elevi ai Colegiului Naţional Octavian Goga şi Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr, adică echipele câştigătoare din proiectul „Gândesc, Vorbesc şi Acţionez Pro Integritate”, derulat de Direcţia Generală Anticorupţie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu şi Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Sibiu.

Pentru a marca însemnătatea Zilei Internaționale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Sălaj organizează astăzi, la Biblioteca Județeană „I. S. Bădescu”, o expoziție de carte având ca temă etica, integritatea și prevenirea corupției.

Sesiuni de informare și educație anticorupție, precum și concursuri sportive sau evenimente cultural-artistice adresate elevilor sau altor categorii de public au fost organizate de ofițerii D.G.A. din toate structurile județene, mesajul fiind unul comun, acela de respect pentru integritate.

Prin toate aceste acțiuni, dorim responsabilizarea cetăţenilor şi funcţionarilor publici, în sensul de a lua atitudine şi a sesiza autoritățile în domeniu de fiecare dată când iau cunoştinţă despre implicarea unor lucrători M.A.I. în fapte de corupţie.

În vederea realizării unei comunicări eficiente între lucrătorii instituţiei noastre şi cetăţenii care doresc să sesizeze aspecte legate de comiterea unor fapte de corupţie de către personalul MAI, reamintim Call center-ul Anticorupţie – 0800.806.806, ce poate fi apelat gratuit din orice reţea de telefonie mobilă sau fixă.

Trebuie să fim conștienți de faptul că informarea și educarea nu sunt scopuri în sine, ci un antidot eficient la corupție.

IA ATITUDINE! SPUNE ŞI TU NU CORUPŢIEI!

About The Author

Related posts