Adunare Generală a membrilor C.S Dacia Mioveni 2012

Adunare Generală a membrilor C.S Dacia Mioveni 2012

Adunare Generală a membrilor C.S Dacia Mioveni 2012

În temeiul art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 modificată și actualizată, cu privire la asociații și fundații, C.S. DACIA MIOVENI 2012 prin președinte STEFAN ADRIAN, convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor asociați  în data de 29.05.2019, ora 18:00 la sediul Clubului din B-dul Dacia, nr. 3, oras Mioveni, judetul Argeș, cu urmatoarea ordine de zi:

            Pct. nr.1 . Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2018;

                             Raportul de activitate al Presedintelui,

                             Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului Director pentru exercitiul financiar 2018

            Pct. nr.2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al clubului pe anul 2019

            Pct. nr.3. Aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale clubului pe anul 2019

            Pct. nr.4. Aprobarea Planului Competițional pe anul 2019

            Pct.nr .5. Alegerea președintelui clubului pentru un nou mandat.

About The Author

Related posts