Află cum poate fi schimbat viceprimarul şi consilierul local după noua lege!

Află cum poate fi schimbat viceprimarul şi consilierul local după noua lege!

Viceprimarul nu mai poate fi schimbat din funcţie, după bunul plac al consilierilor locali după noua Lege. Modificările aduse Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, spun că pentru schimbarea din funcţie a viceprimarului nu mai este suficient votul majorităţii consilierilor în funcţie, fiind necesar un cvorum de două treimi din numărul acestora. Modificări au fost aduse în toate cazurile de încetare a mandatului de consilier local sau judeţean înainte de expirarea duratei normale, consiliul local sau judeţean adoptă o hotărâre prin care lua act de situaţia apărută şi declară vacant locul consilierului în cauză. Prin modificarea adusă de Legea nr. 115/2015, în situaţia în care consilierul îşi pierde calitatea de membru al partidului  politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales, la sesizarea acestora din urmă, prefectul emite ordin de încetare a mandatului şi declară vacant locul de consilier local sau judeţean.

About The Author

Related posts