Cu ce partid votați la alegerile parlamentare, din 6 decembrie?

PSD
PNL
USR PLUS
PRO ROMANIA SOCIAL - LIBERALĂ
PMP

Aflaţi ce cabinete trebuie să aibă obligatoriu autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă!
Aflaţi ce cabinete trebuie să aibă obligatoriu autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă!

Aflaţi ce cabinete trebuie să aibă obligatoriu autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă!

Atenţie!!! Cabinetele medicale individuale, birourile executorilor judecătoreşti, cabinetele notariale şi cabinetele de avocatură trebuie să deţină autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă! Conform prevederilor art.13, lit.c) din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, printre alte obligaţii, înainte de începerea activităţii persoanele juridice menţionate mai sus trebuie să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Aşadar, cabinetele medicale individuale, birourile executorilor judecătoreşti, cabinetele notariale şi cabinetele de avocatură, au obligaţia să depună la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Argeş, documentaţia prevăzută Normele Metodologice de aplicare ale Legii nr.319/2006, modificate, în vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă: cerere, completată în două exemplare semnate în original de către angajator; declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; copii de pe actele de înfiinţare.

Lipsa autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă este considerată contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 şi 10.000 lei – conform prevederilor art.39, alin.(2) din  Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

About The Author

Related posts