Amenzi până la 10.000 lei pentru angajatorii care nu acordă repausul zilnic angajaţilor!
Amenzi până la 10.000 lei pentru angajatorii care nu acordă repausul zilnic angajaţilor!

Amenzi până la 10.000 lei pentru angajatorii care nu acordă repausul zilnic angajaţilor!

În  urma sesizărilor primite de ITM Argeş referitoare la neacordarea de către angajator a pauzelor de masă, respectiv nerespectarea dispoziţiiilor referitoare la repausul zilnic, instituţia informează următoarele: Potrivit prevederilor art. 133 din Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, perioada de repaus reprezintă orice perioadă care nu este timp de muncă.

Potrivit prevederilor art.134, alin.1 din Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au dreptul la pauză de masă şi la alte pauze, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

Potrivit prevederilor art. 134, alin.2 din Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puţin 30 de minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore şi jumătate.

Pauzele, cu excepţia dispoziţiilor contrare din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din regulamentul intern, nu se vor include în durata zilnică normală a timpului de muncă.

Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.

Munca în schimburi reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit căruia salariaţii se succed unul pe altul la acelaşi post de muncă, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, şi care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru salariat necesitatea realizării unei activităţi în intervale orare diferite în raport cu o perioadă zilnică sau săptămânală, stabilită prin contractul individual de muncă. Salariat în schimburi reprezintă orice salariat al cărui program de lucru se înscrie în cadrul programului de muncă în schimburi. Pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la repausul zilnic, inspectorii de muncă vor dispune măsuri pentru remedierea situaţiei, iar refuzul angajatorului de a duce la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse, la termenele stabilite, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, conform prevederilor art.23, alin.1 lit.b din Legea nr.108/1999, republicată.

About The Author

Related posts