Amenzi usturătoare aplicate la Focul lui Sumedru

Amenzi usturătoare aplicate la Focul lui Sumedru

Conform  tradiţiei,  în  noaptea de 25 spre 26 octombrie  a  fiecarui an, se  desfăşoară în  municipiul nostru un ceremonial  nocturn de înnoire a timpului calendaristic, cunoscut sub  denumirea de “Focul  lui  Sumedru“.

Focul se face în general pe dealuri şi poate fi văzut de la mari distanţe, oferind un spectacol unic.

Întrucat ceremonialul presupune utilizarea focului deschis în scop  de purificare, pentru evitarea unor evenimente neplăcute, primăria  municipiului Câmpulung, prin compartimentul de specialitate – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, recomandă  cetăţenilor respectarea următoarelor prevederi:

 1. Se instituie obligativitatea solicitării de către cetăţeni, de la  primărie, de la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă,  a permisului de lucru cu  foc, premergător executării  lucrărilor cu foc deschis, la organizarea şi desfăşurarea  sărbătorilor care implică utilizarea focului deschis în afara  clădirilor, precum şi pentru arderea de mirişti, vegetaţie  uscată şi resturi.
 2. Se impune cetăţenilor respectarea prevederilor Dispoziţiilor  generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării  focului deschis la arderea resturilor combustibile (lemn, anvelope auto, alte materiale), cu luarea măsurilor ce se  impun pentru impiedicarea propagării focului la vecinătăţi,  asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi  stingerea jarului după terminare.  
 3. Respectarea distanţelor de siguranţă faţă de clădiri, păduri, gospodării cetăţeneşti:
  • utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai  mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie – gaze  şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi, etc.
  • 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile – lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, ulei, etc.
  • 50 m faţă de păduri, fără a fi supravegheat şi asigurat  prin măsuri corespunzătoare (mături de nuiele, găleţi cu  apă, lopeţi, furci, cazmale).
 1. Dacă condiţiile climatice nu sunt favorabile SE INTERZICE cu  desăvârşire  “Focul  lui  Sumedru “,  pe  timp  de vânt, rafale şi mai târziu de orele  23.00.
 1. Nerespectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor privind reglementarea utilizării focului deschis  ocazionat de “Focul lui Sumedru“ va fi sancţionată în  conformitate cu prevederile HGR 537/2007 cu amendă în cuantum de 2.500 lei.

 

 

 

 

About The Author

Related posts