ANAF: Registrul entitãţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale   

ANAF: Registrul entitãţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale   

ANAF: Registrul entitãţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.   

Începând cu data de 1 aprilie 2019:

* sponsorizările efectuate de plătitorii de impozit pe profit şi de impozit pe veniturile microîntreprinderilor către ONG-uri/unităţi de cult, vor putea fi deduse de acestea din impozitele datorate, în anumite limite, doar dacă beneficiarii sumelor sunt înscrişi în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

* începând cu veniturile realizate în anul 2019, persoanele fizice vor putea redirecţiona 3,5% din impozitul datorat pe veniturile din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, salarii, pensii sau  cedarea folosinţei bunurilor, către ONG-uri/unităţi de cult, cu condiţia ca beneficiarii sumelor să fie înscrişi în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Înscrierea în registru se solicită de către entitate, prin depunerea formularului163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii:

  1. a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;
  2. b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;
  3. c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
  4. d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;
  5. e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Registrul se organizează de ANAF, este public şi se afişează pe site-ul ANAF  (www.anaf.ro)

Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune şi certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidenţă aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe locale.

Formularul 163 “Cerere de înscriere / radiere în/din Registrul entităţilor / unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale” se completează cu ajutorul aplicaţiei informatice şi se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

About The Author

Related posts