ANAF s-a transformat în Moș Crăciun pentru copii!

ANAF s-a transformat în Moș Crăciun pentru copii!

ANAF s-a transformat în Moș Crăciun pentru copii! Chiar înainte de Crăciun, ANAF a anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2019, la Trezoreria statului sector 1, pe numele copiilor se deschide un cont special de economisire.

Titularii de cont beneficiază de o prima de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiția că suma depusă în anul respectiv să fie de minim 1.200 lei.

Astfel, pe numele copiilor care sunt cetățeni români și care nu au împlinit vârstă de 18 ani, începând cu dată de 1 ianuarie 2019, la Trezoreria Statului sector 1 se deschide contul special de economisire sub formă de depozit 46.01.01 „Cont individual de economii Junior Centenar”, codificat cu codul numeric personal al copiilor beneficiari, indiferent de domiciliul acestora.

Practic, copiii beneficiari trebuie să îndeplinească condițiile de la art.1 al.2 din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.104/29 noiembrie 2018.

ANAF explică că în contul 46.01.01„Cont individual de economii Junior Centenar”, reprezentanții legali ai copiilor sau alte persoane, inclusiv adoptatorii, după caz, pot efectua plăți prin virament bancar și/ sau prin mandat poștal prin oficiile Companiei Naționale „Poștă Română” – S.A. Codul IBAN aferent contului 46.01.01 „Cont individual de economii Junior Centenar” deschis la Trezoreria Statului sector 1 este: RO17 TREZ 7014 6010 1XXX XXXX.

Oficialii de la Fisc transmit că, în documentele de plată, la rubricile destinate beneficiarului, va fi completat obligatoriu numele și prenumele copilului beneficiar și codul numeric personal al acestuia.Titularii de cont beneficiază de o prima de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiția că suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minim 1.200 lei.

Pentru cazurile în care la finele anului calendaristic suma depusă în anul respectiv este mai mică decât suma minimă de 1.200 lei, titularul contului nu beneficiază de prima de stat, dar se acordă pentru soldul contului dobânda. Prima de stat se plătește la scadență depozitului, cumulat pentru anii în care s-au efectuat depuneri, mai puțîn pentru anul în care titularul împlinește vârstă de 18 ani. Cu excepția sumelor reprezentând prima de stat, sumele depuse în contul individual de economii Junior Centenar, sunt purtătoare dedobanda, nivelul ratei de dobânda fiind stabilit la 3% pe an. Dobânda se calculează și se plătește la scadență depozitului, când titularul împlinește vârstă de 18 ani.

About The Author

Related posts