web analytics
Breaking News
Analiza activității compartimentului de Avizare – Autorizare din cadrul ISU Argeş!

Analiza activității compartimentului de Avizare – Autorizare din cadrul ISU Argeş!

În sala Consiliului Județean a avut loc conferința de presă cu tema Analiza activității de Avizare – Autorizare, la care au participat prefectul județului Argeș Emilian Dragnea, președintele Consiliului Județean Dan Manu și Inspectorul Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Argeș Lt. Col Bogdan Olar. Au fost prezentate aspecte cu privire la legislația și procedura de avizare – autorizare, precum și situația obiectivelor avizate/ autorizate din punct de vedere al securității la incendiu.

În cadrul legislativ național privind calitatea în construcții și autorizarea executării lucrărilor de construcție este important faptul că trebuie obținut avizul de securitate la incendiu, care face parte integrantă din documentația ce stă la baza emiterii autorizației de securitate la incendiu.

În HGR. 571 din 2016 sunt stipulate categoriile de construcții și amenajări pentru care trebuie obținute avizul și autorizația de securitate la incendiu.

Pentru obținerea avizului de securitate la incendiu și a autorizația de securitate la incendiu sunt necesare documentele prevăzute în Ordinul MAI nr. 129/2016 – aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate, documente care stau și la baza emiterii autorizației de construire.

Referitor la prorogarea termenului de obținere al autorizației de securitate la incendiu va facem cunoscut faptul că a intrat în vigoare Legea nr. 146/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, care stipulează că:

(1) Termenul pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 septembrie 2017.

(2) Beneficiarii care depun până la data de 30 septembrie 2017 documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu sau au proiecte în avizare pentru finanțare sunt exceptați de la aplicarea amenzilor, dacă termenul de conformare nu depășește 31 decembrie 2017.”

În perioada  ianuarie-octombrie 2017, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Argeș, prin Inspecția de Prevenire a efectuat un număr de 1165 controale  de fond, tematice si inopinate la nivelul județului , verificând in teren toate domeniile de activitate, cum ar fi: unități de învățământ, unități de cultură, unități de cult, unități de îngrijire si cazare a copiilor instituționalizați, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități, construcții de comerț, unități de turism,  respectiv cluburi, discoteci, săli aglomerate/evenimente, hoteluri, pensiuni si operatori economici care desfășoară activități de producție, depozitare și cu risc tehnologic.

Cele 1165 controale  au fost efectuate la 503 instituții, 496 operatori economici, 15 operatori SEVESO, 103 localități, un obiectiv de investiții, 7 obiective hidrotehnice, 36 SVSU, 1 SPSU, 3 obiective cu risc chimic.

În urma controalelor executate s-au constatat următoarele:

– Operatori economici fără autorizație de securitate la incendiu – 168

– Instituții fără autorizație de securitate la incendiu – 210

– Deficiente constatate – 5279, din care au fost soluționate pe timpul controlului 632, iar 2828 au fost sancționate conform legii, astfel au fost aplicate 323 amenzi contravenționale in valoare de 394 600 lei si 2505 avertismente.

S-a acordat asistență tehnică de specialitate la 1033 obiective cu preponderență la unitățile de învățământ, s-au executat 1008 exerciții in caz de incendiu si cutremur, la care au participat 14640 persoane adulte și copii, de asemenea s-au efectuat  62 exerciții  cu SVSU și 44 exerciții cu SPSU, s-au efectuat  un număr de 988 instruiri  in localități, instituții și operatori economici cu risc de incendiu la care au participat 11 361 persoane.

ISU Argeș, în urma unui plan de măsuri a executat o serie de activități și a acordat asistență tehnică de specialitate, astfel:

– a fost înaintată la Inspectoratul Școlar Județean  lista cu unitățile de învățământ neautorizate, rezultată din evidențele noastre;

-a fost înaintată adresă către toți primarii localităților din județ cu privire la obligativitatea acordării sprijinului financiar și tehnic unităților de învățământ

-în data de 09.02.2017 s-a  asigurat consultanță tehnică de către reprezentanții ISU Argeș, în ședință comună cu directorii instituțiilor la Universitatea Constantin Brâncoveanu Pitești și la începutul anului școlar în luna septembrie a anului curent,

-în perioada 13.02 – 24.02.2017, cât și în cadrul controalelor executate în unitățile administrativ teritoriale s-au efectuat verificări în teren la toate unitățile școlare neautorizate prin implicarea inspectorilor de prevenire, urmărindu-se stadiul de întocmire a documentațiilor necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu.

La unitățile de învățământ în această perioadă s-a acordat asistență tehnică de specialitate,  cu precădere  pentru intrarea in legalitate si obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu.

De la începutul anului și până în prezent au fost efectuate 211 controale la unitățile de învățământ, constatându-se 934 deficiente, fiind soluționate 72 deficiente pe timpul controlului, iar 533 deficiențe au fost sancționate cu 11 amenzi contravenționale în valoare de 8000 lei și 523 avertismente.

S-au acordat 203 – asistență tehnică  de specialitate, s-au executat 168 exerciții  în caz de incendiu și cutremur la care au participat 6762 de adulți și copii, de asemenea s-au făcut 212 instruiri  cu  3261 participanți.

La nivelul județului Argeș din evidențele noastre avem 532 imobile de învățământ,  din care:

– 63 imobile au autorizație de securitate la incendiu.

– 201 imobile nu au autorizație de securitate la incendiu.

– 268 imobile nu necesită autorizație de securitate la incendiu.

Din cele 201 imobile de învățământ care nu au autorizație de securitate la incendiu și din activitățile desfășurate în teren de inspecția de prevenire s-a constatat că 80 de imobile, dacă realizează lucrări privind cerința de S.I. ( compartimentări, planșe rezistente la foc pentru grupuri sanitare și centrale termice fără să se schimbe destinația și să nu afecteze căile de evacuare, acces și intervenție) nu vor necesita obținerea autorizației de securitate la incendiu, rămânând obligatorie pentru 121 de imobile să obțină acest act administrativ.

About The Author

Related posts