ANGHEL SALIGNY: Primele 40 de proiecte depuse de primării și Consiliu Județean Argeș

ANGHEL SALIGNY: Primele 40 de proiecte depuse de primării și Consiliu Județean Argeș

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a publicat lista de proiecte depuse în cadrul Programului Anghel Saligny. Sesiunea de depuneri s-a desfășurat între 23 septembrie și 8 noiembrie 2021. Au fost depuse 7545 de proiecte, cu o valoare totală de 137 de miliarde de lei. Suma totală promisă pentru implementarea Programului Saligny este de 50 de miliarde de lei, aprope de trei ori mai mică faţă de solcitiări. Organizația Expert Forum (EFOR) a analizat proiectele depuse de primării și consilii județene pentru finanțare prin programul guvernamental Anghel Saligny. În perioada următoare, ministerul le va aproba în limitele creditelor de angajament, prin ordin de ministru.

Iată primele 40 de proiecte depuse de primăriile din judeţul Argeş şi de Consiliul Judeţean Argeş.

Călinești: sistem centralizat de canalizare în satele Ciocănești, Văleni Podgoria, Vrănești, Udeni, Gorganu și Călinești-optimizarea soluției tehnico-economice, comuna Călinești. 97.997,114 – PSD.

CJ Argeș: obiectitv-Modernizare DJ 703: Merișani-Mușătești ) – valoarea eligibilă a investiției – 92.022.750 lei inclusiv TVA – PSD.

CJ Arges – Argeș/Modernizare DJ 703E Pitești (DN 67) – Băbana – Cocu-80.634.271 – PSD.

CJ Arges – Argeș – Modernizare DJ 679 D Recea – Negrași (din DN 65A), 66.201.142 – PSD.

Ştefan Cel Mare – Modernizare drumuri comunale, drumuri publice din interiorul localității – 65.996.159 – PSD.

Coșești – Modernizarea și extinderea sistemului de canalizare – 46.806.690-PSD.

Corbi – Extindere canalizare comuna Corbi- 42.676.345 -PMP.

Micești – Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș- 41.896.522-PSD.

Mioveni – Varianta Ocolitoare a orașului Mioveni. Tronson I- 35.336.431-PSD.

CJ Arges – Modernizare DJ 679 C lzvoru – Mozăceni Km 12+489 – Km 21+688-34.687.158.

Bălilești – Reabilitare rețea există cu alimentare cu apă- 34.057.420-PSD.

Bârla – Modernizare drumrui comunale în satele comunei Bârla – 31.843.858 – PNL.

Căteasca – Proiect canalizare Cireșu, Siliștea, Gruiu, comuna Căteasca- 31.454.351 – PSD.

Ciofrângeni – Modernizare infrastructură rutieră de interes local, în comuna Ciofrângeni- 31.119.869 – PSD.

CJ Argeș – Modernizare DJ 703 I Merisani (DN 7 C – Km 12+450) – Mușătești – Brăduleț – Brădet – Lac Vidraru (DN 7 C – Km 64+400), Km 53+580 – Km 61+055, L = 7,475 Km- 32.569.240 – PSD.

Suseni – Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Suseni – 661.206 – PNL.

CJ Arges – Modernizare DJ 703 H Sălătrucu-Vâlcea, Km 25+151 – Km 29+863- 29.321.376 – PSD.

Bradu – Amenajare canal pluvial Valea Geamana și modernizare strada Geamana, în comuna Bradu – 28.044.588 – PSD.

Corbi – Modernizare drumuri comunale în comuna Corbi – 28.010.588 -PMP.

Merișani – Sistem de canalizare și stație de epurare în satele Crâmpotani, Vâlcelele, Brăteasca, comuna Merișani – 27.894.398 – PSD.

Bogați– Modernizare și reabilitare drumuri locale și poduri în comuna Bogați – 27.696.439 – PSD.

Bârla – Extindere rețea canalizare menajeră în satele Șelăreasca, Ciocești, Mîbda, Malu, Bârla și Mozăceni Vale- 26.749.757 – PNL.

Beleți-Negrești- Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Beleți-Negrești- 25.378.394 – Pro România.

CJ Arges -Modernizare DJ 702 G Rătești – Căteasca, Km 12+231 – Km 20+759, L = 8,528 Km-25.087.361 – PSD.

CJ Argeș – Modernizare DJ 704 F Baiculesti (DN 7 C) – Tutana – Alunisu – Poienari (DJ 678 A), Km 6+730- Km 12+430, L=5,7 Km, în comuna Băiculești- 24.738.588 – PSD.

Dâmbovicioara – Canalizare ape uzate în satele Dâmbovicioara, Ciocanu, Cătunele, Valea urdii, Dealul Sasului din stațiunea de interes național comuna Dâmbovicioara – 24.461.278 – PSD.

CJ Argeș – Modernizare DJ 703B, Pădureți (DJ 679), Costești (DN 65A), L 10,312 Km la Lunca Corbului și Costești -24.391.402 – PSD.

Brăduleț – Înființare rețea de canalizare și stație epurare în comuna Brăduleț – 20.163.809 – PMP.

Ciomăgești – Modernizare drumuri comunale: DC188 (Ciomăgeşti – Dogari – Lim. Jud. Olt) – L=4,00 km, DC 193 (Ciomăgeşti-Păuneşti) – L=3,5 km, total=7,5 km în comuna Ciomăgeşti- 20.044.116 – PNL.

Pietroșani – Extinderea rețelei publice de apă uzată și branșamente la rețea, comuna Pietroșani- 20.013.268 – PSD.

Albeștii de Muscel – Modernizare drumuri în comuna Albeștii de Muscel, 19.871.073 – PNL.

Dâmbovicioara – Actualizare proiect canalizare ape uzate menajere în satul Podu Dâmboviței din stațiunea turistică de interes național Dâmbovicioara- 19.146.149 – PSD.

Mușătești – Sistem centralizat de canalizare în comuna Mușătești – 18.496.630 – PSD.

CJ Argeș – Modernizare DJ 704 D Prislop (DN7) – Lupueni (DJ 703E), Km 0+000- Km 2+358, L= 2,358 Km in comunele Bascov- 18.317.215 – PSD.

Albeștii de Argeș – Modernizare străzi de interes local în comuna Albeștii de Argeș – 18.313.861 – PNL.

Suseni – Modernizare sistem de alimentare cu apă și înființare rețea de canal – 17.998.572 – PNL.

Micești – Extinderea sistemului de canalizare în satul Micești – 17.802.042-PSD.

Boteni – Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Boteni- 17.528.204 – PSD.

Sălătrucu – Prima înființare rețea publică de apă uzată în comuna Sălătrucu -17.237.083 – PSD.

About The Author

Related posts