Anunţ angajare la primăria Lereşti

Anunţ angajare la primăria Lereşti

UAT Comuna Lereşti cu sediul în localitatea Lereşti, strada General Vasile Milea numărul 353, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:

-muncitor calificat I: 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ Întreţinere şi Gospodărire Comunală, conform HG 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

-Proba scrisă în data de 04.10.2017, ora 10.00.

-Proba interviu în data de 06.10.2017, ora 10.00.

Locul desfăşurării concursului: sediul Primăriei Lereşti.

Dosarele de înscriere se depunla sediul instituţiei până la data de 27.09.2017.

Condiţiile de participare, actele necesare înscrierii la concurs şi bibliografia se afişează la sediul primăriei comunei Lereşti.

Relaţii se pot obţine la numărul de telefon 0248.549.201.

About The Author

Related posts