ANUNŢ DE LICITAŢIE

ANUNŢ DE LICITAŢIE

Primăria comunei Cetăţeni, cu sediul în comuna Cetăţeni, judeţul Argeş, strada Negru Vodă, nr. 92, cod fiscal 4122434, telefon/fax 0248 544090, organizează licitaţie publică în vederea închirierii suprafeţei de 15,00 ha păşune în punctul „Pleaşă„ aflată în domeniul public al comunei Cetăţeni.

Documentaţia de atribuire se poate obţine de la sediul Primăriei comunei Cetăţeni, compartimentul agricol, zilnic, intre orele 9.00 – 14.00, până cel târziu în data 19.04.2018.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 20.04.2018, ora 9.00.

Deschiderea ofertelor şi licitaţia vor avea loc în data de 20.04.2018, ora 10.00.

Ofertele se depun în plic sigilat, într-un exemplar original.

Depunerea ofertelor se va face la sediul Primăriei Cetăţeni, serviciul secretariat, str. Negru Vodă, nr. 92, comuna Cetăţeni, judeţul Argeş, cod poştal 117240.

Relaţii suplimentare la telefon 0248 544005, 0248 544090.

          Primar, Claudius Ciobanu

About The Author

Related posts