ANUNȚ DE LICITAȚIE
ANUNȚ DE LICITAȚIE

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Primăria comunei Cetăţeni, cu sediul în comuna Cetăţeni, judeţul Argeş, str. Negru
Vodă nr. 92, cod fiscal 4122434, tel./fax 0248 544090 organizează licitaţie publică în vederea
închirierii suprafeţei de 187 ha pajişte aflate în domeniul public al comunei Cetăţeni şi
situată pe raza U.A.T. Runcu, împărţită pe trupuri, astfel:
U.T. 1 Leaota – Muntele Ţibra – 39,32 ha;
U.T. 2 Leaota – 95,25 ha;
U.T. 3 Leaota – muntele Vaca – 52,43 ha.
Documentaţia de atribuire se poate obţine de la sediul Primăriei comunei Cetăţeni, compartimentul Registru agricol, zilnic între orele 09.00 –14.00 până cel târziu în data de 19.04.2017.
Data limită pentru depunerea ofertelor este 20.04.2017, ora 09.00.
Deschiderea ofertelor şi licitaţia va avea loc în data de 20.04.2017, ora 11.00.
Ofertele se depun în plic sigilat, într-un exemplar original. Depunerea ofertelor se va face la sediul Primăriei Cetăţeni, serviciul secretariat, Str. Negru Vodă nr. 92, comuna Cetăţeni, judeţul Argeş, cod poştal 117240.
Relaţii suplimentare la nr. telefon 0248 544.005, 0248544.990

About The Author

Related posts