web analytics
Breaking News

Anunț important din partea primăriei Schitu Golești!

Anunț important din partea primăriei Schitu Golești!

Comuna  SCHITU  GOLEȘTI prin primăria  comunei Schitu Golești, cu sediul în Schitu Golești, str. DN73, nr.1, județul Argeș, cod fiscal 4122469, reprezentată de primar – Miriță Vasile – Tudorel, în calitate de vânzător, organizează licitație publică cu strigare pentru vânzarea bunului mobil – Cazan de fabricat țuică, aflat în proprietatea privată a comunei Schitu Golești.

  1. Calendarul licitației:

Data limită de depunere a  cererii de înscriere la lictație : 19.07.2018, ora  16:00, la registratura primăriei comunei Schitu Golești.

Data desfășurării licitației: 20.07.2018, ora 10:00, în sala de ședințe de la sediul primăriei comunei Schitu Golești.

Data limită pentru achiziționarea documentației de participare la licitație: 16.07.2018, ora 16:00.

  1. Condiții de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții: conform documentației de licitație.
  2. Garanția de participare la licitație este de 30 lei;

Taxa privind cumpărarea  caietului de sarcini este de 20 lei;

  1. Prețul de pornire la licitație este de 6.668 lei;

Pasul de licitare este de 10 lei.

  1. În caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de 03.08.2018, ora. 10:00.
  2. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0248 566 500.

About The Author

Related posts