Anunț important pentru absolvenții promoției 2019

Anunț important pentru absolvenții promoției 2019

Anunț important pentru absolvenții promoției 2019. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș informează absolvenții promoției 2019 ca, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt asteptați să se înregistreze în evidențele instituției pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziție de AJOFM în scopul integrării acestora pe piața forței de muncă.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Astfel, absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii gratuite de informare și consiliere profesională, medierea muncii și formare profesională, precum și de facilități financiare.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidențele agențiilor teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:

  • Actul de identitate, în original și copie;
  • Actele de studii și de calificare sau adeverință din care să rezulte data absolvirii, în original și copie;
  • Adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale.

Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 01 iunie 2019, potrivit prevederilor Ordinului nr.3.220/19.02.2018 al Ministerului Educțtiei Naționale conform căruia „cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 31 mai 2019”. Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, dată înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.

About The Author

Related posts