Anunț important pentru câmpulungeni!

Anunț important pentru câmpulungeni!

Impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri şi impozitul pe mijloacele de transport datorate de contribuabili persoane fizice si juridice pentru  anul fiscal 2017, se poate plăti în două rate egale până la data de:

  • 31 martie 2017, inclusiv;
  • 30 septembrie 2017, inclusiv.

          Pentru plata cu anticipaţie a:

  • impozitului pe clădiri;
  • impozitului pe terenuri;
  • impozitului pe mijloacele de transport,

datorat pentru întregul an fiscal 2017, de către persoanele fizice si jurice, până la data de 31 martie 2017 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

          Prin plata cu anticipaţie se înţelege stingerea obligaţiei de plată a impozitului datorat aceluiaşi buget local în anul fiscal 2017, integral, până la data de 31 martie 2017 inclusiv.

Impozitul anual, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Totodată se aduce la cunoștiința  contribuabililor că pot efectua plata impozitelor, taxelor, amenzile, chiriile și accesoriile acestora și prin  intermediul  cardurilor bancare.

About The Author

Related posts