Breaking News
ANUNȚ! În atenția celor care doresc scutiri la plata taxelor și impozitelor…

ANUNȚ! În atenția celor care doresc scutiri la plata taxelor și impozitelor…

ANUNȚ! În atenția celor care doresc scutiri la plata taxelor și impozitelor…În conformitate cu prevederile art. 185, alin.1), lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prin H.C.L.182 /28.10.2021 a fost aprobată acordarea scutirii de la plată, pentru majorările și penalitățile de întârziere aferente creanțelor bugetare restante, provenind din neplata la termenele legale a creanțelor datorate bugetului local al Municipiului Câmpulung.

Contribuabilii persoanele fizice care înregistrează la această dată debite acccesorii pot depune în perioada 01.11.2021-24.12.2021 cerere pentru scutirea de la plată a majorărilor și penalităților, dar numai după plata debitelor principale constând în impozite/taxe clădiri, impozite/taxe pe teren, impozite pe mijloacele de transport, taxa de salubrizare și amenzile datorate bugetului local.

Pentru a beneficia de scutire, contribuabilii persoane fizice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • să facă dovada stingerii integrale a obligațiilor principale constând în impozite și taxe locale, cât și a amenzilor datorate bugetului local al Municipiului Câmpulung, cu termen scadent de plată la data depunerii cererii;
  • să depună cererea pentru scutire de majorări și penalități de întârziere până în data de 24.12.2021 inclusiv;
  • să nu mai fi fost beneficiarul unei alte scutiri sau facilități fiscale acordate de Consiliul Local al Municipiului Câmpulung în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal 2021.

Scutirea nu se acordă pentru majorările/penalitățile de întârziere achitate anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri și nici pentru beneficiarii hotărârilor de consiliu anterioare prin care au fost acordate scutiri de la plată, scutirea acordându-se o singură dată pentru fiecare contribuabil.

Scutirea de la plata majorărilor/dobânzilor/penalităților de întârziere nu se aplică nici pentru sumele consemnate în hotărârile judecătorești.

Cererea de scutire se va depune la registratura instituției până la data de 24.12.2021 și va fi analizată și soluționată în termen legal de către inspectorii din cadrul Serviciului Administrare Venituri.

About The Author

Related posts