ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA UNEI ŞCOLI

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA UNEI ŞCOLI

Primăria comunei Cetăţeni, cu sediul în comuna Cetăţeni, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr. 92, cod fiscal 4122434, tel./fax 0248 544090 organizează licitaţie publică în vederea închirierii clădirii Şcoala veche Lăicăi, nr. 2 în suprafaţă de 127,12 m.p. împărţită pe camere, astfel: camera 1 = 55,96 m.p., hol = 15,20 m.p si camera 2 = 55,96 m.p., situate în comuna Cetăţeni, sat Lăicăi, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, judeţul Argeş, în integritatea ei.

Documentaţia de atribuire se poate obţine de la sediul Primăriei comunei Cetăţeni, compartimentul Registratură, zilnic între orele 0900 – 1400 până cel târziu în data de  07.06.2017

Data limită pentru depunerea ofertelor este  08.06.2017, ora 0900

Deschiderea ofertelor şi licitaţia va avea loc în data de 08.06.2017, ora 1100.

Ofertele se depun în plic sigilat, într-un exemplar original. Depunerea ofertelor se va face la sediul Primăriei Cetăţeni, serviciul secretariat, Str. Negru Vodă nr. 92, comuna Cetăţeni, judeţul Argeş, cod poştal 117240.

Relaţii suplimentare la nr. telefon 0248.544.005, 0248.544.090.

About The Author

Related posts