Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Petrăreanu Ştefan Adrian, titular al proiectului „Schimbare de destinaţie din spaţiu comercial şi locuinţă P+1 E+M în pensiune agroturistică şi mansardă SP+P+2E+M”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul: „Schimbare de destinaţie din spaţiu comercial şi locuinţă P+1 E+M în pensiune agroturistică şi mansardă SP+P+2E+M”, propus a fi amplast în comuna Stoeneşti, satul Bădeni, judeţul Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş, cu sediul în Piteşti, strada Egalităţii numărul 50, judeţul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeş.

About The Author

Related posts