Apa din Muscel se încadrează în valorile admise!
Apa din Muscel se încadrează în valorile admise!

Apa din Muscel se încadrează în valorile admise!

Vă transmitem mai jos rezultatele analizelor la plecarea din Staţia de Tratare Calea Pietroasă şi din două puncte ale reţelei de distribuţie (mal stâng-mal drept):      

1.Tip probă: apă potabilă

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: Plecare Staţia de Tratare Calea Pietroasă

Data executării: 19.07.2021

Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/2017 şi ISO 19458/2007 (E)

Observaţii: apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calităţii apei nr. 458/2002 cu completările ulterioare

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută:7,6

Turbiditate: (valoare admisă: < 5 FNU), valoare obţinută:0,60

Amoniu (NH4+): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: < 0,03mg/l

Azotaţi (NO3) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obţinută: 1,10 mg/l

Azotiţi (NO2) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: <0,01mg/l

Clor rezidual(Cl2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l),valoare obţinută: 0,50mg/l

Duritate totală (valoare admisă: 5 grade germane), valoare obţinută: 1,91

Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.

2. Tip probă: apă potabilă

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: str. Dr. Fălcoianu  (mal stâng)

Data executării: 19.07.2021

Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/2017 şi ISO 19458/2007 (E)

Observaţii: apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calităţii apei nr. 458/2002 cu completările ulterioare

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 7,4

Turbiditate: (valoare admisă: < 5 FNU), valoare obţinută: 1,18 FNU

Amoniu (NH4+): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: < 0,03mg/l

Azotaţi (NO3) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obţinută:1,12 mg/l

Azotiţi (NO2) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: <0,01mg/l

Clor rezidual (Cl2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l),valoare obţinută:0,35 mg/l

Duritate totală (valoare admisă: 5 grade germane), valoare obţinută:1,68

Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.

3.Tip probă: apă potabilă

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: str. Drăcești (mal drept)

Data executării:19.07.2021

Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/2017 şi ISO 19458/2007 (E)

Observaţii:  apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calităţii apei nr. 458/2002 cu completările ulterioare

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 7,5

Turbiditate: (valoare admisă: < 5 FNU), valoare obţinută: 1,23 FNU

Amoniu (NH4+): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: <0,03mg/l

Azotaţi (NO3) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obţinută:1,12 mg/l

Azotiţi (NO2) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: <0,01mg/l

Clor rezidual (Cl2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l),valoare obţinută:0,02 mg/l

Duritate totală (valoare admisă: 5 grade germane), valoare obţinută:1,63

Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.

                 Elaborat, şef Laborator Apă Potabilă, ing. Laura PEPENEL

 DIRECTOR GENERAL, ing. Mihail VASILESCU

About The Author

Related posts