Au fost realizate analize ale apei din Muscel! Iată rezultatele!

Au fost realizate analize ale apei din Muscel! Iată rezultatele!

Au fost realizate analize ale apei din Muscel! Iată rezultatele!

Apa potabilă este apa care, consumată direct sau folosită pentru prepararea diverselor produse alimentare, nu trebuie să pună în pericol sănătatea consumatorilor.

Criteriile de potabilitate sunt definite printr-un ansamblu de parametri organoleptici, fizico-chimici și microbiologici reglementați legal.

Sunt aproximativ 55 de parametri și de conformarea la fiecare dintre aceștia în orice moment, fără excepție, parametri care dau caracterul de apă potabilă, bună pentru consum.

Din ansamblul acestor parametri, legiuitorul a reglementat un număr de aproximativ 15, care se analizează în cadrul așa-numitei monitorizări de control.

Controlul se referă la compuși sau caracteristici ce ar putea avea un efect negativ relativ rapid în legătură cu deteriorarea stării de sănătate a persoanelor care consumă acea apă.

Săptămânal, în cadrul laboratorului SC Edilul CGA SA se realizează analize ale apei care pleacă spre consumatorii casnici.

Iată care sunt rezultatele analizelor la plecarea din Staţia de Tratare Calea Pietroasă şi din două puncte ale reţelei de distribuţie (mal stâng-mal drept):    

        1.Tip probă: apă potabilă
Client: S.C. EDILUL CGA S.A.
Loc de prelevare: Plecare Staţia de Tratare Calea Pietroasă
Data executării: 10.10.2018
Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/1998 şi ISO 19458/2006 (E)
Observaţii: apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calităţii apei nr. 458/2002 cu completările ulterioare
SLD = Sub Limita de Detecţie  
pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 6,9
Turbiditate: (valoare admisă: < 5 FNU), valoare obţinută: 0,65
Amoniu (NH4+): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: SLD
Azotaţi (NO3) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obţinută: 1,10 mg/l
Azotiţi (NO2) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: SLD
Clor rezidual (Cl2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l), valoare obţinută: 0,5mg/l
Duritate totală (valoare admisă: 5 grade germane), valoare obţinută: 1,79
Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.  
2. Tip probă: apă potabilă
Client: S.C. EDILUL CGA S.A.
Loc de prelevare: str. Gruiului (mal drept)
Data executării: 10.10.2018
Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/1998 şi ISO 19458/2006 (E)
Observaţii: apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calităţii apei nr. 458/2002 cu completările ulterioare
SLD = Sub Limita de Detecţie  
pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 6,9
Turbiditate: (valoare admisă: < 5 FNU), valoare obţinută: 0,72
Amoniu (NH4+): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: SLD
Azotaţi (NO3) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obţinută: 1,99 mg/l
Azotiţi (NO2) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: SLD
Clor rezidual (Cl2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l), valoare obţinută: 0,2g/l
Duritate totală (valoare admisă: 5 grade germane), valoare obţinută: 1,79
Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.  
3.Tip probă: apă potabilă
Client: S.C. EDILUL CGA S.A.
Loc de prelevare: str. Mărăști (mal stâng)
Data executării: 10.10.2018
Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/1998 şi ISO 19458/2006 (E)
Observaţii: apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calităţii apei nr. 458/2002 cu completările ulterioare
SLD = Sub Limita de Detecţie  
pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 6,9
Turbiditate: (valoare admisă: < 5 FNU), valoare obţinută: 0,70
Amoniu (NH4+): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: SLD
Azotaţi (NO3) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obţinută: 1,54 mg/l
Azotiţi (NO2) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: SLD
Clor rezidual (Cl2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l), valoare obţinută: 0,3mg/l
Duritate totală (valoare admisă: 5 grade germane), valoare obţinută: 1,70
Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.
 

About The Author

Related posts