Audiențele au fost suspendate la Casa Județeană de Pensii Argeș
Audiențele au fost suspendate la Casa Județeană de Pensii Argeș

Audiențele au fost suspendate la Casa Județeană de Pensii Argeș

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Județeană de Pensii Argeș, aduce la cunoștinţa beneficiarilor sistemului public de asigurări sociale, asiguraţi și pensionari, următoarele:

  • Activitatea de audiențe va fi suspendată începând cu data de 11.03.2020 și până la data de 31.03.2020. Persoanele care au fost înscrise în audiență pentru această perioadă, vor fi reprogramate.
  • Recomandăm ca prezentarea la ghișeele Casei Județene de Pensii Argeș să se efectueze doar în situații absolut necesare, precum depunerea dosarului de pensie, a ajutorului de deces, încheierea contractului de asigurare sau a ridicării biletului de tratament balnear. Facem precizarea ca plata ajutorului de deces pentru pensionari se va plăti prin mandat poștal, iar pentru asigurați în cont bancar.
  • Casa Județeană de Pensii Argeș va dezvolta activitatea de relații cu publicul la distanță, astfel că pentru informații referitoare la stabilirea și plata drepturilor de pensie, recalculări pensii, stagii de cotizare și plata ajutorului de deces, rugăm ca persoanele interesate să se adreseze pe toata programului de lucru la numerele de telefon: 0248.222.393, 0248.222.394, 0248.610.115, sau in scris la adresele: relatii@cjpaarges.ro, plati_pensii@cjparges.ro, evidenta_contribuabili@cjparges.ro.

Recomandăm transmiterea de solicitări (cereri privind recalcularea pensiilor și a documentelor doveditoare, în original) prin poștă, cu confirmare de primire.

Formularele tipizate necesare întocmirii anumitor tipuri de solicitări, se port descarca de pe site-ul instituției www.cjparges.ro. Pentru siguranța dumneavoastră, dar și a noastră, vă rugam ca în situația în care prezentați simptome virale, să amânați prezentarea la Casa Județeană de Pensii Argeș și să utilizați mijloacele de comunicare prezentate mai sus, evitându-se astfel contactul direct.

About The Author

Related posts