Biserica din Băjești a fost resfințită după 500 de ani!

Biserica din Băjești a fost resfințită după 500 de ani!

Biserica din Băjești a fost resfințită după 500 de ani! În Duminica a 10-a după Rusalii, credincioșii parohiei argeșene Băjești din comuna Bălilești au trăit momente de mare bucurie.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a săvârșit slujba de resfințire a bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ctitoria Marelui Ban Mareș Băjescu, zidită între anii 1666-1669, dimpreună cu ansamblul curților fortificate.

Cu această ocazie, pe o scenă special amenajată în curtea bisericii, Ierarhul Argeșean a oficiat Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

De asemenea, au fost pomeniți toți ctitorii și binefăcătorii care au contribuit în timp la ridicarea mărețului ansamblu bisericesc.
În cuvântul rostit, Chiriarhul Eparhiei a evidențiat toate eforturile depuse pentru restaurarea și consolidarea ansamblului bisericesc de la Băjești. În perioada 1997-2018, la îndemnul, grija și implicarea directă a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic Argeșeanul, la biserica monument istoric cu hramul Adormirea Maicii Domnului și curtea fortificată de la Băjești, au fost întreprinse ample lucrări de restaurare, conservare și punere în valoare a picturii murale din interiorul și exteriorul bisericii și a întregului Ansamblu monument istoric.

În acest sens, părintele paroh Marinescu Constantin a primit distincția de iconom stavrofor. Pentru ajutorul oferit din funcția de protoiereu al protopopiatului Câmpulung Muscel, părintele Eugen Matei a primit distincția eparhială ,,Crucea Basarabă”. Primarul comunei Bălilești, Turturică Victor Cătălin, a primit distinția eparhială ,, Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel”.
Mareș Băjescu a întemeiat la Băjești, în perioada anilor 1660-1669, o curte cu biserică în incintă.

Prevăzută cu zid de incintă construit din piatră de râu și cărămizi în casete, curtea de la Băjești cuprindea în afara bisericii-paraclis, un ansamblu de construcții din care se conservă un interesant turn circular, precum și o pivniță, pe latura sud-estică, edificată din bolovani și consolidată prin arce-dublouri.

Cercetările arheologice efectuate în biserică și în jurul ei au pus în evidență faptul că pe acest loc a existat un locaș de cult mai vechi, dar care probabil a fost demolat în 1666 de noii constructori.
Pictura bisericii a fost definitivată după anul 1669, întrucât Mareș Băjescu, apare în tabloul votiv sub titulatura de Mare Ban, dregătorie în care fusese promovat, începând cu data de 22 aprilie 1669.

Autorul picturii, Tudoran Zugravul, a fost identificat pe baza unei inscripții pictate conservate parțial pe peretele vestic al pronaosului.
Pictura în frescă de la Băjești reprezintă elementul cel mai prețios, împodobind interiorul bisericii, dar și anumite zone din exterior.
În realizarea ctitoriei sale argeșene, Mareș Băjescu și-a asigurat participarea unor artiști de marcă ai vremii, care prin măiestria lor, anunțau pe marii artiști ai epocii care urmau: Sfântul Pafnutie Pârvu Zugravul, Constantinos, Istrate Lemnarul, Vucașin Caragea pietrarul și Manea vătaful de zidari.

Cum nimeni și nimic, în afară de Domnul Dumnezeu, nu este ferit de curgerea anilor, și zidirea vornicului Mareș Băjescu, a suferit stricăciuni de-a lungul timpului, care impuneau intervenții urgente pentru restabilirea frumuseții originare.

Aceste lucrări de la biserica Parohiei Băjești, au fost încredințate spre îndeplinire Părintelui Marinescu D. Constantin, fiul al satului, odată cu hirotonia întru preot și numirea Preacucerniciei Sale, în anul 1987, ca preot paroh al acestei unități de cult.

Preotul paroh, împreună cu enoriașii parohiei, instituțiile abilitate ale Statului, autoritățile locale și cu mulți oameni de bine, au început restaurarea picturii murale în cursul anilor 1997-2006.
Colectivul de specialiști restauratori coordonat de către Viorel Grimalski, pictor, grafician și monumentalist, profesor universitar la Academia de Arte Plastice din București, a efectuat cu multă preocupare restaurarea, cu dorința de a pătrunde în spiritul compozițional al renumiților zugravi din secolul al XVII-lea și de a pune evident în lumină, ansamblu pictural de la biserica Băjești, care constituie un document ilustrativ relevând calitățile excepționale ale școlii de pictură religioasă de tradiție bizantină din Țara Românească.

Ampla operațiune de consolidare și restaurare efectuată de către o echipă din localitatea Bolintin, Județul Ilfov, specializată în restaurarea monumentelor, a constat în realizarea unor centuri perimetrale din beton, supra-betonarea și refacerea bolților, a șarpantei, a învelitorii din tablă, precum și a tencuielii, a profilelor exterioare și ancadramentelor din piatră, schimbarea pardoselii uzate din biserică și înlocuirea cu piatră de calcar din Vratza, Bulgaria.

Au fost executate lucrări deosebit de importante și eficiente, de stopare a igrasiei prin mijloace moderne de execuție, dotarea bisericii cu sistem centralizat de încălzire și consolidarea întregii structuri de rezistență, orizontală și verticală.

Consolidarea bisericii parohiale, efectuată în cursul anilor 2008-2013, concomitent cu refacerea zidurilor curților fortificate, s-a efectuat conform proiectului arhitectului Constanța Carp.
Acțiunea de consolidare și restaurare a Ansamblului arhitectural de la Băjești, reprezintă printre altele, o mărturie elocventă a implicării determinante a unui slujitor al Bisericii, preotul paroh Constantin Marinescu, dimpreună cu autoritățile locale și centrale, care într-un efort comun, au redat Ansamblului Băjești, strălucirea de odinioară.

În perioada anilor 2016-2019, prin ajutorul oferit de către Primăria și Consiliul Local al Comunei Bălilești, prin primarului Victor Cătălin Turturică, au fost realizate lucrări de acces către biserică, de nivelare și de împrejmuire a terenului din jurul zidurilor fortificate.

Un sprijin financiar important la derularea lucrărilor de la Băjești, a provenit din partea Ministerului Culturii și a Identității Naționale, a Secretariatului de Stat pentru Culte, a Consiliului Județean Argeș, a Primăriei și a Consiliului Local al Comunei Bălilești, Județul Argeș.

La aceste forme de sprijin financiar din partea instituțiilor statului, se adaugă dragostea, dărnicia și bunăvoința multor oameni de bine din zonă și din alte locuri, iubitori de zidiri sfinte.

About The Author

Related posts