Ce trebuie să ştie salariaţii care lucrează pe timpul nopţii!

Ce trebuie să ştie salariaţii care lucrează pe timpul nopţii!

Potrivit prevederilor art.122 alin.1 din Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, munca de noapte este munca prestată între orele 22.00 – 06.00.

Salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru sau în proporţie de 30% din timpul său lunar de lucru, este numit salariat de noapte.

Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăşi o medie de 8 ore, calculată pe o perioadă de referinţă de maxim 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal.

Durata normală a timpului de lucru, pentru salariaţii de noapte a căror activitate se desfăşoară în condiţii speciale sau deosebite de muncă, stabilite potrivit dispoziţiilor legale, nu va depăşi 8 ore pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore, în care prestează muncă de noapte.

Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat să informeze despre aceasta, ITM Argeş.

Salariaţii de noapte beneficiază:

– fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;

– fie de un spor la salariu de minim 25% din salariul de bază pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată.

Salariaţii care urmează să desfăşoare muncă de noapte în condiţiile sus menţionate sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii, şi după aceea, periodic.

Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte. De asemenea, femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

Potrivit prevederilor Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei.

La 31.12.2015, 664  angajatorii au comunicat ITM Argeş că, în mod frecvent, utilizează munca de noapte.

 

 

About The Author

Related posts