Ce trebuie să ştiţi despre contravenţiile şi sancţiunile aplicate conform Codului Muncii!

Ce trebuie să ştiţi despre contravenţiile şi sancţiunile aplicate conform Codului Muncii!

În capitolul Răspunderea contravenţională din Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute faptele ce constituie contravenţie şi sancţiunile aplicate, în acest sens fiind dispoziţiile art. 260 alin. (1).

Art.260 alin.(1) lit.m)- încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art. 27 şi 119, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

La acest articol sunt reglementate două contravenţii: cea privind încălcarea obligaţiei de la art.27, care prevede angajarea numai în baza certificatului medical, care constată faptul că acea persoană este aptă pentru prestarea acelei munci(alin.1) şi interdicţia solicitării testelor de graviditate la angajare(alin. 4). Cea privind încălcarea obligaţiei prevăzută la art.119, conform căreia ,,angajatorul are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi de a supune controlului Inspecţiei Muncii acestă evidenţă ori de câte ori este solicitată”.

Art.260 alin.(1) lit.n)- nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

Articolul 81 alin. 2 din Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, instituie obligaţia angajatorului de a înregistra demisia salariatului, adică denunţarea unilaterală a contractului de muncă care nu trebuie motivată. Omisiunea angajatorului în sensul celor precizate  constituie contravenţie.

Art.260 alin.(1) lit.o)- încălcarea de către agentul de muncă temporară a obligaţiei prevăzute la art.102, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei. În temeiul acestui articol, agentul de muncă temporară poate săvârşi contravenţia datorită încălcării obligaţiei prevăzută la art.102, conform căreia ,,nu se percepe nicio taxă salariaţilor temporari în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către utilizator sau pentru încheierea unui contract de muncă temporară”.

Art.260 alin.(1) lit.p)- încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei. Articolul 16 alin.3 din Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, obligă angajatorul ca, anterior începerii activităţii să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, în caz contrar el săvârşeşte o contravenţie. Existenţa contractului de muncă previne comportamentul abuziv al angajatorului, dar şi atitudinea incorectă a salariatului în îndeplinirea sarcinilor pentru care s-a angajat. Încadrarea în muncă doar cu forme legale, pe baza unor contracte individuale de muncă, asigură atât cunoaşterea, cât şi exercitarea obligaţiilor legale ce le revin celor care folosesc forţa de muncă salarială.

 

About The Author

Related posts