Cei mai mulți șomeri în Argeș sunt bărbați!

Cei mai mulți șomeri în Argeș sunt bărbați!

Cei mai mulți șomeri în Argeș sunt bărbați! La sfârșitul lunii noiembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș erau înregistrați 8.199 șomeri (din care 3.705 femei), rata șomajului fiind de 3,15%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,21%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,06 pp.

Din totalul de 8.199 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Argeș, 1.698 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 6.501 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 7.001 șomeri provin din mediul rural și 1.198 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 8.199
< 25 ani 1.007
între 25-29 459
între 30-39 1.618
între 40-49 2.288
între 50-55 1.397
peste 55 ani 1.430

 

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Argeș (32%), urmați de cei cu studii primare (25,3%) și de cei cu studii liceale sau postliceale 15%. Șomerii cu nivel de instruire profesional/arte și meserii reprezintă 13,6% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare 4,2%. Șomerii fără studii reprezintă 9,9% din totalul șomerilor înregistrați.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3.366 persoane foarte greu ocupabile, 4.492 greu ocupabile, 139 mediu ocupabile și  202 persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

About The Author

Related posts