web analytics
Breaking News

Clienții CEZ Vânzare beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței!

Clienții CEZ Vânzare beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței!

Clienții CEZ Vânzare pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică și gaze naturale pe perioada noiembrie 2018 – martie 2019!

Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu energie electrică sau gaze naturale?

Ajutorul pentru încălzirea locuintei cu energie electrică sau gaze naturale se acordă familiilor și persoanelor singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie, respectiv ale persoanei singure sunt mai mici de 615 lei.

Care este documentația necesară?

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia.

Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere sunt puse la dispoziția solicitanților de către primăriile aferente comunei, orașului sau municipiului în a cărei rază teritorială se află locuința de domiciliu.

În vederea stabilirii dreptului, primăriile solicită suplimentar acte doveditoare care atestă componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, precum și acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de aceștia, inclusiv în alte unități administrativ-teritoriale. În plus față de acestea mai sunt necesare și:

 • C.I. / B.I. pentru membrii familiei cu vârste peste 14 ani;
 • Certificat de naștere pentru copiii cu vârste sub 14 ani;
 • Certificat de căsătorie/ deces, hotărâre judecătorească de divorț, etc;
 • Act proprietate/ contract închiriere/ comodat;
 • Adeverință de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/ șomaj/ alocație/ indemnizație;
 • Adeverință de la instituția de învățământ – în cazul burselor pentru elevi și studenți;
 • Factura de energie electrică/gaze naturale (luna anterioară);
 • Contract de furnizare a energiei electrice/ gazelor naturale.

Cum se calculează?

În funcție de venitul lunar al membrilor de familie sau al persoanei singure, după caz, ajutorul acoperă între 5 și 90 la sută din cheltuiala totală.

Pentru familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței energie electrică, în raport de plafonul maxim de 615 lei/ membru de familie, respectiv persoană singură, cuantumul ajutorului se stabilește conform tabelului de mai jos:

Venit net mediu lunar pe membru de familie Cuantum ajutor (lei)
 Pănă la 155 240
 155,1 lei  –  210 lei 216
 210,1 lei  –  260 lei 192
 260,1 lei  –  310 lei  168
310,1 lei  –  355 lei 144
 355,1 lei  –  425 lei 120
 425,1 lei  –  480 lei 96
 480,1 lei  –  540 lei 72
540,1 lei  –  615 lei 48

Pentru familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, sau lemne/ cărbuni/ combustibili petrolieri, în raport de plafonul maxim de 615 lei/ membru de familie, respectiv persoana singură, cuantumul ajutorului se stabilește conform tabelului de mai jos:

Venit net mediu lunar pe membru de familie Cuantum ajutor lei
Până la 155 lei 262
155,1 lei – 210 lei 190
210,1 lei – 260 lei 150
260,1 lei – 310 lei

310,1 lei – 355 lei

120

90

355,1 lei – 425 lei 70
425,1 lei – 480 lei 45
480,1 lei – 540 lei 35
540,1 lei – 615 lei 20

 IMPORTANT!

 • Ajutorul pentru încălzirea cu energie electrică se acordă doar pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat în imobilul respectiv;
 • Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai familiilor și persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței, acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice pentru diverse ramuri economice, precum și în baza legii;
 • La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia precum și bunurile mobile și imobile deținute.

Directia Comunicare și Marketing CEZ România

About The Author

Related posts