Consilierii locali convocați de urgență, după Rusalii!

Consilierii locali convocați de urgență, după Rusalii!

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă extraordinară în data de 18.06.2019, orele 15.00, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare Raport de evaluare în vederea concesionării imobilului din domeniul privat al Municipiului Câmpulung, situat în Municipiul Câmpulung, str. Mărăşti, nr. 19B, judeţul Argeş, precum şi a documentaţiei aferente acestei licitaţii;
  2. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea locurilor de parcare inventariate aferente blocurilor S1, S2 şi S3;
  3. Proiect de hotărâre cu privire la nominalizarea a 3 consilieri locali care să facă parte din comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor/programelor sportive şi nominalizarea altor 3 consilieri locali care să facă parte din comisia de contestaţii;
  4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile aferente proiectelor selectate pe domeniul de activitate cultură conform Legii nr. 350/2005.

About The Author

Related posts