Consilierii locali convocați în ședință extraordinară online

Consilierii locali convocați în ședință extraordinară online

Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă extraordinară în data de 18.05.2020, orele 16.00 (convocarea se face de îndată), ședința ce se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, după caz.

  1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

  • Proiect de hotărâre cu privire la aprobare darea în folosinţă gratuită Spitalului Municipal Câmpulung a unui spațiu din imobilul aflat în domeniul public al Municipiului Câmpulung pentru amplasarea Liniei automate de extracție acizi nucleici și PCR în timp real pentru teste clinice de biologie moleculară (pentru COVID-19);

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

  • Proiect de hotărâre cu privire la aprobare desfiinţare/demolare construcţie situată în Municipiul Câmpulung, str. Mărăsti, nr. 19B, județul Argeș;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

  • Proiect de hotărâre cu privire la aprobare desfiinţare/demolare construcţie „Centrală Termică Grădişte Lichid” situată în Municipiul Câmpulung, punct Grădiste;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung.

About The Author

Related posts