Consilierii PNL și USR-PLUS au refuzat să aprobe PUG-ul orașului Mioveni, chiar dacă este un element de interes strategic
Consilierii PNL și USR-PLUS au refuzat să aprobe PUG-ul orașului Mioveni, chiar dacă este un element de interes strategic

Consilierii PNL și USR-PLUS au refuzat să aprobe PUG-ul orașului Mioveni, chiar dacă este un element de interes strategic

Consilierii PNL și USR-PLUS au refuzat să aprobe PUG-ul orașului Mioveni, chiar dacă este un element de interes strategic. Probabil acest act politic de dragul unei autointitulate opoziției, fără motive plauzibile sau explicații pertinente, nu trebuie să rămână netaxat de cetățenii care le-au acordat votul de încredere.

Încă de la constituirea noului Consiliu Local primarul Ion Georgescu a afirmat că acțiunile politice trebuie să se delimiteze de cele administrative, iar deciziile care se vor lua ca și reprezentanți ai orașului vor fi doar în interesul comunității, de comun acord și transparent. Indiferent de culoarea politică, votul cetățenilor este cel care ne-a propulsat drept vectori ai interesului comunității din punct de vedere administrativ, iar dezvoltarea și progresul se pot realiza, democratic, doar ca echipă de 19 consilieri, nu individual sau grup de interese, a mau spus Ion Georgescu.

Noua documentație se poate descărca și analiza accesând site-ul primăriei la adresa http://www.emioveni.ro/pug/descarca-pug-oras. Dacă era aprobat de către Consiliul Local al orasului MIOVENI, Planul Urbanistic General constituia documentaţia de bază pentru elaborarea şi corelarea politicilor locale de dezvoltare şi pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire. Totodată, Planul Urbanistic General, a condiţionat aprobarea de către Consiliul Local Mioveni a documentaţiilor PUZ, PUD.

Documentatia care stă la baza noului PUG a avut drept scop stabilirea obiectivelor, direcțiilor principale de acțiune și măsurilor de dezvoltare a localității pentru o perioada de 7-10 ani pe baza analizei multicriteriale a situației existente și a strategiei de dezvoltare macroteritoriale.

Planul Urbanistic General este un instrument operațional al politicii de dezvoltare adoptată de administrația locală și care are ca scop stabilirea obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor de dezvoltare urbanistică a orașului MIOVENI şi asigurarea prin reglementări specifice a condiţiilor necesare pentru realizarea acestora, având în vedere atât etape de valabilitate de 7-10 ani, cât şi protejarea şanselor favorabile de dezvoltare în perspectiva largă a anului 2025.

Scopurile generale ale PUG-ului sunt legate de:

– raportul optim dintre amenajarea generală a teritoriului și dezvoltarea urbanistică a localităților sale; relaţionarea localităţilor cu teritoriul administrativ şi relaţionarea suprateritorială; relaționarea din punct de vedere funcțional a spațiilor; stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; delimitarea zonelor expuse la riscuri naturale sau antropice și reducerea vulnerabilității fondului construit (existent și viitor); delimitarea zonelor afectate de servituţi publice, afectate de interdicţii temporare şi permanente de construire; evidențierea fondului construit și amenajat valoros din punct de vedere istoric și ambiental și propunerea unui sistem de protecție a acestuia; modernizarea şi dezvoltarea echipării şi a infrastructurii edilitare aferentă zonelor de extindere a intravilanului; creșterea calității vieții; activarea economiei locale; stabilirea reperelor necesare realizării investițiilor de utilitate publică; precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite şi amenajate; crearea cadrului legal de reglementare a activității constructive (certificate de urbanism și autorizații de construire); corelarea intereselor publice cu cele individuale.

About The Author

Related posts