Contribuabilii persoane fizice ce realizează venituri din activităţi agricole nu plătesc impozit dacă au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice

Contribuabilii persoane fizice ce realizează venituri din activităţi agricole nu plătesc impozit dacă au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice

Prin Legea nr.54/24.03.2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 198/25.03.2015, a fost completat art.73 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,  astfel: ►►În cazul în care, în cursul anului fiscal curent, contribuabilii persoane fizice ce realizează venituri din activităţi agricole individual sau într-o formă de asociere, înregistrează pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, seceta, precum şi a celor produse de animalele sălbatice, care afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animale deţinute, norma de venit se reduce proporţional cu pierderea respectivă.

►►Constatarea pagubelor menţionate mai sus şi evaluarea pierderilor se face la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit de către o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului/municipiului Bucureşti, la propunerea directorului executiv al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti. Procedura de aplicare a acestor prevederi se va stabili prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

 

 

About The Author

Related posts