Cu ce partid votați la alegerile parlamentare, din 6 decembrie?

PSD
PNL
USR PLUS
PRO ROMANIA SOCIAL - LIBERALĂ
PMP

Dacă aveţi probleme, ITM-ul are un punct de lucru şi la Câmpulung!
Dacă aveţi probleme, ITM-ul are un punct de lucru şi la Câmpulung!

Dacă aveţi probleme, ITM-ul are un punct de lucru şi la Câmpulung!

La jumătatea acestui an două puncte de lucru ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeş s-au deschis în oraşele Câmpulung şi Curtea de Argeş. Astfel, angajatorii şi angajaţii din zonele respective pot beneficia de serviciile oferite de ITM Argeş fără a fi nevoiţi să se mai deplaseze la sediul central din municipiul Piteşti. La Câmpulung, punctul de lucru este deschis la parterul primăriei.

Serviciile oferite la punctele de lucru sunt următoarele: Preluarea registrului de evidenţă a salariaţilor Revisal în format electronic. Registrul general de evidenţă a salariaţilor, va fi însoţit de o adresă de înaintare semnată de reprezentantul legal. Pentru prima depunere, adresa de înaintare va fi  însoţită de o copie a certificatului de înmatriculare de la registrul comerţului, a certificatului de înregistrare fiscală, respectiv o copie a actului de identitate – în cazul angajatorului persoană fizică.

Eliberarea numelui de utilizator şi a parolei pentru transmiterea on-line a registrului. Obţinerea numelui de utilizator şi a parolei se face, în baza prezentării următoarelor documente: solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator şi a parolei; împuternicire semnată şi ştampilată de angajator, în cazul în care persoana care solicită obţinerea numelui de utilizator şi a parolei este alta decât reprezentantul legal al angajatorului; copie de pe certificatul de înmatriculare, copie a actului de identitate al persoanei împuternicite.

Depunerea extraselor (copii) registrelor de evidenţă a zilierilor. Extrasele registrelor de evidenţă a zilierilor vor fi însoţite de o adresă  de înaintare semnată de beneficiar în care se va specifica domeniul de activitate, numărul de poziţii, serie şi număr registru.

Înregistrarea cererilor şi petiţiilor venite din partea angajaţilor şi angajatorilor şi soluţionarea lor în termenul stabilit de lege. Acordarea de consultanţă în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Programul de lucru cu publicul: Luni – Joi – între orele 08:00 – 10:00, 15:30 – 16:30 şi Vineri între orele 08:00 – 10:00                                                

About The Author

Related posts