VIDEO: Dezbaterea publică pe marginea… „Ordonanţei 13” de Câmpulung!

VIDEO: Dezbaterea publică pe marginea… „Ordonanţei 13” de Câmpulung!

Marţi, 24 octombrie, a fost ziua dedicată dezbaterii publice pe marginea PUD-ului întocmit de arhitectul Anca Coşa, beneficiarilor Buta Cătălin şi Buta Elena, în speţă fiica şi ginerele consilierului PSD Constantin Ivan.

Terenul, unul grevat de sarcini este situat între o vilă de patrimoniu, Vila Anastase construită în anul 1928 pentru industriaşul câmpulungean Iancu Anastase, în stil neoromânesc. Dimitrie Ionescu Berechet (1896-1969), cel care şi-a pus semnătura pe această vilă, a fost unul dintre marii arhitecţi ai perioadei interbelice, ataşat de stilul neoromânesc şi de urbea sa natală, reuşind să realizeze un număr impresionat de lucrări, dintre care aproximativ 80 în Câmpulung, şi un bloc de 30 de apartamente, proprietate personală, construit în 1971.

Între cele două clădiri exista terenul cu pricina. Soţii Buta au achiziţionat acest teren de 243 metri pătraţi, cu o deschidere de doar 8 metri, pe care vor să construiască o clădire cu spaţii de închiriat şi o casă de locuit, ştiind sau nu despre faptul că terenul face parte din cele grevate de sarcini, este practic neconstruibil. Cum puterea PSD-ului primează, dar mai ales relaţiile de partid de la centru, se pare că, socrul Ivan, consilier local la Câmpulung, a promis că va rezolva acest mic impediment, de a construi fără respectarea legii, aşa după cum este întocmit Planul Urbanistic de Detaliu semnat Anca Coşa.

Numai că, în blocul 7 de pe strada Negru Vodă, dar şi proprietarul Vilei Anastase, sunt oameni care cunosc Legile României, iar dacă au probleme în descifrarea unora, apelează la specialişti în domeniu.

Acum, pe bucata de teren dintre bloc şi Vila Anastase, Ivan prin fiica şi ginerele său, doreşte să ridice o clădire de 10,35 metri înălţime, la fabuloasa distanţă de circa 3 metri de ferestrele blocului, iar ridicarea acelei clădiri bagă în beznă 8 apartamente, 4 dintre ele având vedere doar pe acea latură a blocului.

Consilierul Constantin Ivan a făcut un proiect de hotărâre care a ajuns la colegii săi din CL pentru a vota avizarea planului urbanistic de detaliu privind construirea unui imobil cu spaţii comerciale şi de locuit. Cei din PSD nu au votat, fiind cei mai mulţi din CL, iar PNL-iştii s-au abţinut şi ei, ca atare proiectul nu a trecut.

Hotărârea unei INSTANŢE din România e contestată la Câmpulung…

Alesul local nu s-a oprit aici, şi învăţat de fostul consilier judeţean Gheorghe Sârbu cum să procedeze, Ivan reprezentantul ginerelui său, a formulat acţiune în instanţă, la Tribunalul Argeş, Secţia Civilă, Contencios administrativ şi fiscal, împotriva CL Câmpulung pentru a obliga primăria să emită actul administrativ Construire Spaţiu Comercial şi Locuinţă. Dosarul a fost înaintat la data de 28.09.2016, iar în aprilie 2017, completul i-a respins acţiunea.

Redăm solutia pe scurt: ,,Respinge acţiunea. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Argeş. Pronunţată în şedinţă publică azi, 21 aprilie 2017, la Tribunalul Argeş – Secţie civilă, complet specializat contencios administrativ şi fiscal.” Nu s-a mai făcut recurs.

Cum nici la Tribunalul Argeş nu a avut câştig de cauză, Constantin Ivan nu cedează şi a depus  la primăria Câmpulung un alt PUD, identic cu cel care i-a fost respins şi a pierdut prin instanţe, pentru a primi drept de construcţie. Aşadar, ce hotărăşte o Instanţă Judecătorească, în speţă Tribunalul Argeş, Secţia Contencios Administrativ, nu este luat în seamă la Câmpulung… interesantă ar fi şi opinia magistraţilor despre acest aspect absolut hilar!

Un doctor arhitect propune respingerea PUD-ului de la avizare!

Pentru că pare că acest conflict nu se mai stinge, iar CL este undeva la mijloc, şi nu în ultimul rând din lipsa unui arhitect şef în cadrul primăriei Câmpulung, administraţia locală a solicitat părerea unui arhitect care să poată întocmi un referat tehnic în ceea ce priveşte documentaţia depusă de Buta Cătălin şi Buta Elena Caterina – familia lui Cosntantin Ivan, privind construirea unui imobil pe strada Negru Vodă, nr 162 A, lângă Blocul 7.

„ Prezenta documentaţie de urbanism PUD face parte din zona centrală, care este în acelaţi timp şi zonă protejată declarată prin Legea 5/2000 – de valoare naţională excepţională.

Din păcate, premisele şi conţinutul demersului nu sunt susţinute cu argumente viabile din punct de vedere urbanistic, apte să propună o soluţie adecvată valorii excepţionale a zonei, având în vedere faptul că ne aflăm într-o zonă protejată în imediata proximitate a unui obiectiv de arhitectură cu o valoare arhitecturală excepţională, Vila Anastase.

Propunerea din actualul PUD nu respectă Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG, sub mai multe aspecte:

-Terenul supus analizei nu face parte din categoria terenurilor construibile, având o deschidere mai mică de 10 metri.

-Propunereea de amplasare a obiectivului stipulat în respectivul PUD nu respectă prevederile Regulamentului Local de Urbanism, referitoare la retragerea minimă faţă de limita terenului, astfel încât să se asigure o distanţă între clădiri egală cu jumătate din înălţimea celei mai înalte clădiri.

– Blocul 7, amplasat în imediata apropiere a terenului în discuţie are o înălţime de circa 16 metri. Pe lungimea blocului, distanţa dintre obiective ar fi de circa 3,5 sau maxim 4,5 metri, fapt ce încalcă prevederile Regulamentului, iar faţada blocului are ferestre care trebuie să asigure lumina în spaţiile de locuit”.

Cum clădirea pe care doreşte consilierul Ivan să o ridice are şi spaţii comerciale, trebuie asigurat un număr de locuri de parcare, în acest caz este necesară asigurarea a 3 locuri de parcare, ceea ce nu este prevăzut în planurile propuse de arhitectul Anca Coşa.

Coşa a prevăzut parcări, dar nu în incinta terenului achiziţionat de fiica şi ginerele lui Ivan, ci în curtea interioară a blocurilor 6 şi 7 distrugând astfel spaţiile verzi din jurul blocului, dar şi pe spaţiul verde ce se învecinează cu vila Anastase, o clădire de patrimoniu, ce aparţine acum unui om de afaceri cu potenţial în urbea locală.

S-a mai spus că terenul pus în discuţie se află în categoria spaţii verzi şi reţele edilitare şi este grevat de sarcini.

Arhitectul Tana a concluzionat că trebuie respinsă de la avizare documentaţia PUD depusă de familia consilierului Ivan.

Dezbaterea publică…

Pe data de 24 octombrie, de la ora 10.00 s-a organizat la Primăria Câmpulung o dezbatere în urma căreia să se poată trage o concluzie vis-à-vis de PUD-ul depus de trei ori la rând nemodificat al arhitectei Coşa.

La dezbatere au fost prezenţi locatarii blocului 7 scările A şi B, ai blocului 6 scara A, dar şi ai Vilei Anastase.

Arhitectul Coşa a susţinut pe tot parcursul dezbaterii faptul că a respectat toate legile în vigoare, iar în cazul în care i se atrăgea atenţia aceasta venea cu răspunsuri bizare, ba e legea abrogată, ba e modificată, ba…

Spre exemplu, conform legislaţiei în vigoare, Hotărârea Guvernului 525 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, în cazul clădirilor noi cu funcţiune comercială, trebuie asigurat un număr de locuri de parcare la 200 de metri pătraţi de arie desfăşurată. În acest caz suprafaţa desfăşurată fiind estimată la 449 metri pătraţi, este necesară asigurarea în incinta terenului a trei locuri de parcare, fapt ce nu este prevăzut în planurile propuse. Când a auzit arhitectul Coşa de parcare a spus că HG 525 este modificată şi că nu se mai cere parcare, total eronat, HG 525 este în vigoare şi cerinţele sunt clare.

Un alt exemplu ar fi acela că terenul, conform documentaţiilor în vigoare, respectiv Inventarul Domeniului Public, publicat în Monitorul Oficial din 1992, terenul se află în categoria de folosinţă „spaţii verzi şi reţele edilitare şi este grevat de sarcini, fiind străbătut de reţele edilitare, respectiv de conducta de alimentare cu apă a blocului P+4 aflat în imediata vecinătate”. Conform arhitectei, terenul poate fi degrevat de sarcini, acesta nefiind un impediment.

Din analiza detaliată a desenelor axonometrice 3D din cadrul studiului însoririi, rezultă o inadvertenţă între acestea şi amplasamentul clădirilor din planul de situaţie, în perspectiva axonometrică 3D, lungimea din faţada blocului P+4 care are în faţă obiectivul în discuţie fiind mult mai mică decât situaţia propusă aşa cum aparereprezentată în Planul de situaţie din PUD, planul propus încălcând reglementările referitoare la Servitutea de vedere.

Nici acest aspect nu a fost recunoscut de Coşa, spunând că studiul de însorire este corect…

În ceea ce priveşte distanţa dintre Vila Anastase şi viitoarea construcţie, proprietarul vilei a subliniat că nu sunt respectate în niciun fel prevederile legale privind Clădirile de patrimoniu, distanţe etc. Chiar dacă proprietarul vilei i-a documentat arhitectei ceea ce a menţionat, aceasta a spus că ea a respectat legile şi că nu are ce să comenteze.

Aşadar, în 2017, la Câmpulung se vrea să se facă o clădire demisol, parter, etaj şi mansardă, nerespectându-se nicio Lege a României! Dacă Legea POLITICULUI este mai presus de Legile României, atunci e clar că «piramida putredă a politicenilor» trebuie să se dărâme şi cei care şi-au bătut joc de toate valorile naţionale, să putrezească departe de razele calde ale Soarelui!

About The Author

Related posts