DGA: Prevenirea corupției la nivelul personalului M.A.I.

DGA: Prevenirea corupției la nivelul personalului M.A.I.

În anul 2017, activitatea preventivă a DGA, a fost orientată către realizarea obiectivelor și măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, în contextul în care acest document își propune „abordarea trihotomică de intervenţie strategică în domeniul anticorupţie – prevenire, educaţie, combatere”. Măsurile din SNA au fost transpuse în O.M.A.I. nr. 72/2016 pentru aprobarea Planului de integritate privind implementarea la nivel propriu a Strategiei Naționale Anticorupție, DGA fiind desemnată ca instituţie responsabilă pentru implementarea Planului de integritate, a inventarului măsurilor de transparenţă instituțională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, având atribuţii de coordonare, monitorizare, colectare a datelor şi raportare a acestora către Secretariatul tehnic din cadrul Ministerului Justiţiei. În acest sens, a fost elaborat Raportul narativ referitor la stadiul implementării măsurilor ce revin în sarcina M.A.I. în conformitate cu Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare, situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea acestora.

Pentru eficientizarea activităţilor de prevenire a corupției, Direcția Generală Anticorupție a stabilit și a supus aprobării ministrului afacerilor interne 3 domenii prioritare pentru anul 2017, respectiv personalul nou-încadrat, personalul cu funcţii de conducere din structurile ce interacţionează direct cu cetăţenii, respectiv personalul din domeniul achiziţiilor publice și suport logistic, sectoare în care a desfășurat cu preponderență activități de instruire anticorupţie. Aceste activități au beneficiat de o nouă abordare bazată pe promovarea discuţiilor libere și dezvoltarea unui dialog constructiv.

În mod concret, s-au desfășurat 3.877 activităţi de informare şi instruire anticorupţie, la care au participat 58.115 angajaţi ai M.A.I (reprezentând aproximativ 45% din totalul personalului M.A.I.), 11.112 având funcţii de conducere şi 47.003 cu funcţii de execuţie.

Ca urmare a politicilor preventive inițiate și transpuse în practică, au fost consemnate 158 de situații în care funcționarii ministerului au sesizat D.G.A. atunci când li s-au oferit sume de bani sau alte foloase în schimbul unor servicii, ori au denunțat cazuri în care colegii lor au fost implicați în comiterea unor fapte de corupție.

Totodată, s-au evidențiat demersurile efectuate pe linia educației în domeniul integrității și al prevenirii corupției pentru viitorii polițiști. Astfel, în programa de învăţământ pentru anul universitar 2016-2017, a fost introdusă disciplina de studiu „Integritate și prevenirea corupției”, destinată studenților din anul I ai Facultăţilor de Poliţie, Jandarmi şi Poliţie de Frontieră, iar începând cu anul universitar 2017–2018, aceasta a fost introdusă şi la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative. În intervalul analizat, D.G.A. a susținut 3 teme specifice organizate în 3 activităţi de predare şi în 12 seminarii, la care au participat 959 studenţi.

Concomitent, Direcția Generală Anticorupție și Facultatea de Poliție din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” au organizat întâlniri de lucru dedicate problemei integrității profesionale în activitatea Ministerului Afacerilor Interne, cu accent pe identificarea așteptărilor studenților asupra viitoarei activități profesionale, analiza percepției acestora asupra profesiei de  ofițer, precum și pentru obținerea unui feedback concret referitor la modalitățile de adaptare și asimilare organizațională.

În cadrul şcolilor de formare iniţială şi a centrelor de formare continuă, au fost desfăşurate activităţi de prevenire a corupţiei cu poliţiştii încadraţi din sursă externă în anul 2017, aflaţi la cursuri de iniţiere în carieră.

În mod distinct, a fost elaborat, aprobat şi este în implementare „Planul de măsuri comun în vederea prevenirii corupției, în contextul migrației ilegale pentru anul 2017”, încheiat în parteneriat cu Inspectoratul General de Imigrări şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

Documentul prevede o serie de acțiuni printre care organizarea de întâlniri, grupuri de lucru comune, seminarii sau conferințe privind prevenirea corupției referitoare la fenomenul migrației ilegale; desfășurarea, de către D.G.A., atât la nivelul structurilor centrale, cât și la nivel teritorial, a unor activități de informare comune cu personalul ce lucrează în domenii legate direct de problematica migrației ilegale, din cadrul I.G.P.F. și I.G.I.; participarea comună la campanii / activități de informare a cetățenilor cu privire la consecințele / riscurile pe care le implică corupția în rândul personalului propriu etc. În acest sens, au fost planificate trei acțiuni comune ale ofițerilor D.G.A. și I.G.P.F., în zonele de frontieră unde au fost înregistrate principalele direcții de acțiune ale grupurilor de migranți (Giurgiu, Constanţa şi Timiş), concretizate în 20 de activități de informare, cu participarea a 333 polițiști de frontieră și din cadrul structurilor de imigrări.

Pe fondul necesității organizării unor activități cu caracter preventiv cu alte instituții publice sau organizații neguvernamentale, la nivelul anului 2017 a avut loc o suită de manifestări menite să solidarizeze în efortul de anticorupție cât mai multe componente instituționale.

Exemple:

  • În cadrul programului de educație „Școala altfel” s-au organizat şi desfăşurat sesiuni de informare anticorupție, la care au participat 148 de liceeni, însoțiți de 12 cadre didactice, din cadrul liceelor teoretice „Eugen Lovinescu” şi „Victor Babeș” din Bucureşti. Este de menționat că, includerea Direcției Generale Anticorupție în acest program s-a făcut ca urmare a experienței pozitive acumulate cu ocazia evenimentelor similare din anii precedenți, ceea ce conferă un caracter de tradiție inițiativei.
  • Cu ocazia sărbătorii zilei Mărțișorului, având sprijinul Corpului Național al Polițiștilor, s-au oferit flori și felicitări doamnelor și domnișoarelor polițiste din cadrul Poliției Sectorului 1, Brigăzii Rutiere București, a Punctului de Trecere a Frontierei „Henri Coandă”– Otopeni şi Poliţiei Oraşului Otopeni, cu acest prilej fiind oferite informații despre modalitățile de sesizare a faptelor de corupție;
  • În colaborare cu Direcţia Generală Management Resurse Umane – Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen, precum și în baza sprijinului acordat de Fundația HANNS SEIDEL s-a derulat proiectul „Etică organizaţională şi integritate în M.A.I.”. Proiectul, aflat la cea de-a doua ediție, a avut drept obiectiv promovarea eticii organizaţionale şi integrităţii, în scopul însuşirii de către poliţiştii aflaţi la început de carieră a cunoştinţelor şi abilităţilor necesare dezvoltării unui comportament adecvat. În vederea atingerii dezideratului propus, au fost organizate 16 stagii de formare cu participarea a 292 de tineri funcționari din structurile de poliție, jandarmerie, poliție de frontieră şi imigrări, precum și 43 de manageri nemijlociți ai acestora. Sesiunile de formare au fost organizate în 10 localități ale țării, parte dintre acestea fiind susținute la sediile Centrului Multifuncțional Schengen din Buzău și Ploieşti.
  • În baza acordului de parteneriat încheiat cu Asociaţia „Pro Democraţia”, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive „PROEDUS” Bucureşti, reprezentanţii D.G.A. au organizat şi participat la activitățile din cadrul proiectului „Lideri pentru integritate”. Între activitățile concrete derulate sub aceste auspicii menționăm:
  • organizarea „Galei Integrității 2017 – ediția a II-a”, în cadrul căreia au fost acordate diplome elevilor câștigători ai concursului de dezbateri pe tematică de educație anticorupție, cât și ai celui de creații artistice din Proiectul „Lideri pentru integritate”.
  • vernisajul expoziției ,,Anticorupție prin artă”, derulată cu sprijinul Centrului Cultural al Municipiului Bucureşti (ARCUB), ce a cuprins lucrările elevilor care au participat la tabăra de creație artistică, organizată în cadrul acestui proiect, precum și la concursul cu același titlu”;
  • acțiunea ,,Drumul integrității”, în cadrul căreia elevii și voluntarii Asociației ,,Pro Democrația” au distribuit, în Pasajul Universității și în principalele stații de metrou, materiale de

informare realizate în proiect (calendare de birou cu teme anticorupție, mănuși personalizate etc.), împreună cu recomandări privind necesitatea şi importanţa menținerii integrității. 

În ceea ce privește campaniile de informare a cetățenilor, au fost desfășurate următoarele activități:

  • distribuirea, la nivelul structurilor subordonate, de bannere cu sloganul „Împreună demolăm corupția”, acestea fiind amplasate pe clădirile structurilor M.A.I., precum și pe clădirile altor instituții partenere;
  • realizarea unei campanii de informare și conștientizare anticorupție pentru cetățeni, în cadrul parteneriatului cu Primăria Municipiului București – Regia Autonomă de Transport București (R.A.T.B.), prin afișarea unor autocolante pe mijloacele de transport în comun bucureștene, cu mesajul „Circulați pe linia anticorupție 0800.806.806, linie telefonică gratuită unde puteţi sesiza faptele de corupție în care sunt implicaţi angajații Ministerului Afacerilor Interne”;
  • promovarea unor mesaje preventive anticorupţie, în parteneriat cu o societate comercială, prin intermediul a aproximativ 2.500 terminale de plată dispuse pe întreg teritoriul României.

Alte activități de prevenire au constat în elaborarea unor informări adresate structurilor M.A.I., difuzarea unor articole cu conținut educativ-preventiv, analize sau materiale în diverse publicații, printre care elaborarea „Sintezei privind principalele activităţi de prevenire şi combatere a corupţiei” (postată pe site-ul de Internet al D.G.A., precum şi pe site-urile similare ale structurilor ministerului) și a „Buletinului documentar și de informare – Integritatea”, (diseminat, letric şi electronic, structurilor ministerului).

About The Author

Related posts