DGASPC angajează pentru Compartimentul Comunicare, Registratură și Relații cu Publicul

DGASPC angajează pentru Compartimentul Comunicare, Registratură și Relații cu Publicul

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, grad profesional asistent, clasa I, la Compartimentul Comunicare, Registratură și Relații cu Publicul.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare dc licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul fundamental – științe sociale: specializarea jurnalism sau comunicare și relații publice;
  • vechime în specialitatea studii lor necesare exercitării funcției publice: 1 an

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 18 noiembrie 2019, ora 16:30: termenul limită de depunere a dosarelor
  • 29 noiembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș, din Pitești, Calea Drăgășani nr. 8, et. 1, telefon 0248/271.131, interior 18, 0248/271.220.

About The Author

Related posts