Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș face angajări

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș face angajări

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș face angajări!  Instituția publică organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de conducere/execuție, vacante, după cum urmează:

 1. şef birou – Biroul Juridic Contencios;

2. consilier juridic, clasa I, grad profesional principal.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • 1 funcţie publică de conducere de şef Birou Juridic Contencios, clasa I, grad profesional II.
 • Condiţii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare-ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă – ştiinţe juridice, domeniul de ierarhizare-drept, domeniul de licenţă-drept, specializarea-drept ;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani;
  • studii postuniversitare sau de master în domeniul Administraţiei publice, Management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic, grad profesional principal, clasa I.
 • Condiţii specifice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare-ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă- ştiinţe juridice, domeniul de ierarhizare-drept, domeniul de licenţă-drept, specializarea – drept: vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș, din Pitești, Calea Drăgășani nr. 8, et. 1, telefon 0248/271.131, 0248/271.220.

About The Author

Related posts