Două posturi vacante la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș

Două posturi vacante la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș

Două posturi vacante la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș!  Instituția publică organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de conducere vacante, după cum urmează:

 • 1 funcţie publică de conducere de Şef Birou – Biroul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale şi Control Intern, clasa I, grad profesional II
 • Condiţii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – psihologie şi ştiinţe comportamentale; domeniul de licenţă – psihologie, specializarea psihologic sau
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – sociologie; domeniul de licenţă – asistenţă socială, specializarea asistenţă socială;
  • candidatul să fie numit într-o funcţie publică din clasa I;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani;
  • studii postuniversitare sau de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • 1 funcţie publică de conducere de Şef Birou – Biroul Achiziţii Publice şi Contractare Servicii Sociale, clasa I, grad profesional II.
 • Condiţii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare-ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă -ştiinţe juridice, domeniul de ierarhizare-drept, domeniul de licenţă-drept,
  • specializarca-drept;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul fundamental de ierarhizare-ştiinţe administrative, ramura de ştiinţă – ştiinţe administrative, domeniul de licenţă – ştiinţe administrative, specializarea – administraţie publică:
  • să fie numit într-o funcţie publică din clasa I
  • candidatul vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani;
  • studii postuniversitare sau de maşter in domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș, din Pitești, Calea Drăgășani nr. 8, et. 1, telefon 0248/271.131, 0248/271.220.

About The Author

Related posts